Здравейте, казвам се Дияна Комнева.

Родена съм в гр. Бургас, през юни 1995 год.

Придобивам бакалавърската си степен по Психология в Нов български университет със специализация по Психични нарушения. Втората ми професионална квалификация е в специалност Логопедия, отново в Нов български университет.
Интересите ми са насочени към клиничната психология и невропсихологията. В момента съм ориентирана в психологично консултиране и психодиагностика при деца и юноши.
Опитът ми се гради в дейността на превенцията, лечението и рехабилитацията при зависимости към психоактивни вещества. Компетенциите ми в тази сфера са изградени от практическо обучение в Националния център по наркомании-гр. София.
Квалификациите си в клинична практика получих като специализант в Център по психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“ гр. София, където извършвах специализирана психиатрична помощ в отделение за активно лечение на психични разстройва и отделение за детско-юношеско психично здраве.
След клиничната работа с деца и възрастни, реших да започна обучението си като психотерапевт в когнитивно-поведенческа терапия в ,, Институт за психично здраве и развитие‘‘, под ръководството на проф. д.пс.н. Ваня Матанова.
Участвала съм в множество международни научни конференции, последните от които през 2018г. :
– Международна научна конференция ,, Нови технологии в диагностиката и терапията за нарушения в развитието‘‘.
– Научна конференция с международно участие на сдружение „Колегиум частна психиатрия “ и Национален център по обществено здраве и анализи “ТРАВМАТА – биологични, психологични и социални аспекти”.
Освен в областта на психодиагностиката и психологичната подкрепа в работата с деца и юноши, придобивам и професионална квалификация в логопедичната практика свързана с диагностика, терапия, превенция и рехабилитация на нарушения в развитието и комуникативни нарушения .
Моята мисия в ,,Психология и психотерапия за деца и възрастни Инсайт‘‘ е свързана освен с психологично консултиране, но и с логопедична работа, защото вярвам, че най-добрата терапия се осъществява чрез мултидисциплинарен екип.
Приемам за най-значима връзката между психолозите, логопедите, учителите и родителите. Всеки един от тях трябва да следи за промените в детето и да обменя информация за етапа на неговото развитие, ако искаме терапията да бъде успешна.

Области, в които мога да Ви бъда полезна:
Зависимости
Психични и поведенчески разстройства при деца и юноши
Комуникативни нарушения
Психологическо консултиране
Психодиагностика
Семейно консултиране

,,Липсата на комуникация с децата също е форма на насилие над тях.“ Хуан Майорга

Намерете ни на адрес

гр.Бургас, ж.к.“Славейков“,бл 78Б

гр.Бургас, ж.к.“Лазур“, ул.“Калофер 29″, бл.155

Имейл

insait.ipm@gmail.com

Работно време

делнични дни: 09:00- 20:00
почивни дни: 10:00 – 17:00

Форма за контакт

Запази своя час