Птицата шивач и бръснарят

Веднъж птицата шивач, както си подскачала и танцувала сред листата на дивия син домат, се одраскала от бодлите на растението. Драскотината се превърнала в голям цирей.

„Олелей, какво да правя! Как ли се лекува такъв цирей?“ – мислела тя.

Птицата шивач поразпитала тук-там. Всички казвали:
– Бръснарят ще го резне и ще те оттърве от него.
Тогава птицата шивач отишла пи бръснаря и го помолила:
– Бръснарю, бръснарю, ще бъдеш ли така добър да резнеш този цирей?
Като я чул, бръснарят се извърнал настрани, сбръчил нас и отговорил:
– Пфу! Аз бръсна царя. Как се осмеляваш да срежа твоя цирей?
– Добре – рекла птицата шивач – ще видим дали няма да го срежеш!
Тя отишла и се оплакала на царя:
– Ваше Величество, защо бръснарят Ви не иска да излекува моя цирей? Той трябва да бъде наказан.

Като я чул, царят високо се разсмял, излегнал се на възглавниците и не казал нито дума на бръснаря. Това много разядосало птицата шивач. Тя отишла при мишката и казала:
– Мишке-мишчице, у дома ли си?
– Ти ли си птицо шивач? – попитала мишката. – Влизай и сядай, приятелко! Вземи си малко ориз, хапни нещо.
– Ще ям заедно с тебе – рекла птицата шивач, – ако направиш нещо за мен.
– Какво? – попитала мишката.
– Когато царят заспи, искам да отидеш при него и да прегризеш една дупка в корема му – отговорила птицата шивач.

Като чула тези думи, мишката прехапала език, запушила ушите си с лапички и казала:
– Ама че идея! Не мога да направя такова нещо.
Ядосана, птицата шивач отишла при котката и казала:
– Коте-котенце, у дома ли си?
– Ти ли си птицо шивач? – попитала котката. – Влизай и сядай приятелко! Вземи си малко ориз, хапни нещо.
– Ще ям заедно с тебе – рекла птицата шивач – ако убиеш мишката заради мен.

Но котката казала:
– Сега не мога да убия мишката, защото много ми се спи.
Тогава птицата шивач отишла още по-ядосана при тоягата и казала:
– Тояго-тояжке, у дома ли си?
– Ти ли си, птицо шивач? – попитала тоягата. – Влизай и сядай приятелко! Вземи си малко ориз, хапни нещо.
– Ще ям заедно с тебе – рекла птицата шивач – ако напердашиш котката заради мен.
Но тоягата казала:
– Какво ми е сторила котката, че да я пердаша? Не мога да го направя.

Тогава птицата шивач отишла при огъня и казала:
– Огньо-огънче, у дома ли си?
– Ти ли си птицо шивач? – попитал огънят. – Влизай и сядай приятелко! Вземи си малко ориз, хапни нещо.
– Ще ям заедно с тебе – рекла птицата шивач – ако изгориш тоягата заради мен.

Но огънят отговорил:
– О, днес изгорих толкова много неща, че не мога да правя вече нищо.

Птицата шивач се ядосала повече от всеки път. Тя отишла при морето и казала:
– Море-моренце, у дома ли си?
– Ти ли си птицо шивач? – попитало морето. – Влизай и сядай приятелко! Вземи си малко ориз, хапни нещо.
– Ще ям заедно с тебе – рекла птицата шивач – ако изгасиш огъня заради мен.

Обаче морето отговорило:
– Не мога да направя това.
Тогава птицата шивач отишла при слона и казала:
– Слонче-слончо, у дома ли си?
– Ти ли си птицо шивач? – попитал сланът. – Влизай и сядай приятелко! Вземи си малко ориз, хапни нещо.
– Ще ям заедно с тебе – рекла птицата шивач – ако изпиеш морето заради мен.
– Не мога да го изпия, стомахът ми ще се пръсне.

Накрая, след като разбрала, че никой не иска да й помогне, птицата шивач отишла при комара. Като я видял, че идва, той я попитал:
– Ти ли си птицо шивач? Влизай и сядай приятелко! Вземи си малко ориз, хапни нещо.
– Ще ям заедно с тебе – рекла птицата шивач – ако ухапеш слона заради мен.
– Няма нищо по-просто! – казал комарът. – Ей сега ще видим здрава ли е кожата на онова говедо слона!
Той събрал комарите от цялата околност и им казал:
– Приятели мои, я да видим здрава ли е кожата на онова говедо слона!

И всички комари – млади и стари, близки и познати – събрани от няколко мили наоколо, полетели заедно, за да ухапят слона. Понесло се едно непрекъснато „Зъннннннн…“ Цялото небе се покрило с комари: те закривали дори слънцето. От ударите на крилата им се извила ужасна буря. Всички се разтреперили от страх, щом дочули ужасавящия звук. И тогава:
Слонът казал: „Аз ще изпия морето!“
Морето казало: „Аз ще угася огъня!“
Огънят казал: „Аз ще изгоря тоягата!“
Тоягата казала: „Аз ще напредаша котката!“
Котката казала: „Аз ще убия мишката!“
Мишката казала: „Аз ще прегризя дупка в корема на царя!“
А царят казал: „Аз ще отсека главата на този глупав бръснар!“

Бръснарят се разтреперил, сключил ръце за молба и казал:
– Моля Ви, птицо шивач, пощадете ме! Елате, уважаема, и ми позволете да резна Вашия цирей.
Ето как бил излекуван циреят на птицата шивач. Тя останала много доволна. Затанцувала отново и запяла:
– Фюит, фит фит, фюит, фюит, дррр-дррр!

Индийска народна приказка

Въпроси за размисъл:

  • Кога съм способен да се подчиня на молба, която не ми е угодна?
  • Способен ли съм да навредя на някого, ако ме грози същата опасност?
  • Защо за разлика от всички други, комарът се съгласи на молбата на птицата-шивач?

Тревожността- психологическата чума на 21 век

„Здравейте! Пиша по повод рубриката: „Въпроси към нашите специалисти“. В последните години живота ми става все по апатичен. Нищо не ме радва. До скоро се притеснявах за всичко и не ме свърташе на едно място, а сега ми е все едно и не ми се прави нищо. Преди няколко години преживях смъртта на майка ми и от тогава по някога се чувствам неадеквтен на работното ми място. Дълго търсих добър психолог без дори да знам дали ми е нужен.“

Запознай се с чудовището под леглото ми

„Здравейте! Детето ми е на 4 години и се плаши от всичко. Понякога не знам как да реагирам и защо изобщо се страхува от някакви дребни неща. Понякога се буди от лоши кошмари и трепери цялата. Дали страхът изобщо може да се превъзмогне или ще си остане винаги така уплашена?“

Характерни черти на силно обичащата жена (Част 1)

„Параноя на страстта“ е книга – бестселър, която адресира всички жени, които са попадали или все още са в капана на връзка, отнемаща им повече, отколкото даряваща с любов и нежност. Готови ли сме да продължим заедно с партньора си, дори след като установим, че сме несъвместими? Чии потребности слагаме на първо място – своите или чуждите? Попадаме ли на един и същи типаж мъже, сякаш лошият късмет ни „преследва“ където и да отидем? Робин Норууд, американски брачен и фамилен терапевт, описва характерните черти на една силно обичаща жена, като разчита на дългогодишния си и разнообразен опит със свои клиенти.

Как да разпознаем депресията при деца и юноши?

„През последните 20 години специалистите в областта на психичното здраве полага съвместни усилия за разпознаване и по-добро разбиране на разстройствата на настроението при деца и юноши. Някога лекарите смятаха, че децата и юношите не притежават психичната зрялост, необходима за развитие на депресия…“

Мастилените петна на Роршах

Психоанализата е психологична теория за несъзнаваното разработена и развита от австрийския невролог и психиатър Зигмунд Фройд. Наричат го бащата на психотерапията, защото неговите теории са в основата на психотерапевтичния подход. Психоанализата присъства и в психологията като метод, с който да се анализират несъзнаваните процеси. На тази база са създадени проективни техники, които подпомагат психотерапевтичния процес.

Oпознайте чертите на Вашия характер!

Oпознайте чертите на Вашия характер!
Искате по-добре да си изясните какъв е вашият характер? Тогава отговорете на 12-те въпроса – по 3 във всяка група. Отговорете кратко с „да“ или „не“.

Решителен ли сте?

Решителен ли сте?
Това е важен въпрос. Нерешителността на хората води до доста сериозни проблеми. И така – решителен ли сте? Отговорете на въпросите на нашия тест и, надяваме се, ще опознаете себе си още по-добре. От предложените варианти на отговорите – А, Б, В, Г, Д, Е – изберете един.

Тревожност и паническо разстройство

Тревожността, за едни тъмната перелина над ума, e предшественица на неприятните мисли. За други – тихата предвестница на усещането, че нещо лошо ще се случи. Кои са най-честите тревожности и как изглеждат? Част от отговорите по тези въпроси отговарят психолози от „Инсайт“- Психология и психотерапия за деца и възрастни.

Хиперактивност и дефицит на вниманието при децата

Хиперактивност и дефицит на вниманието при децата – това е темата на седмичния ни разговор. Какво значи това състояние? Дали детето просто не е палаво и невъзпитано? Има ли нужда от специални грижи? На тези въпроси отговаряДияна Комнева, психолог на деца и юношив „Инсайт“.

Намерете ни на адрес

гр.Бургас, ж.к.“Славейков“,бл 78Б

гр.Бургас, ж.к.“Лазур“, ул.“Калофер 29″, бл.155

Имейл

insait.ipm@gmail.com

Работно време

делнични дни: 09:00- 20:00
почивни дни: 10:00 – 17:00

Форма за контакт

Разрешение

Запази своя час