Игрова терапия в психологичен център „Инсайт“

 в Детска и юношеска психология, Полезна информация

В Психологичен център „Инсайт“се предоставят различни психологични услуги и една от тях е игровата терапия. Но какво представлява тя и как детският психолог я използва в работата си с деца?

 Какво представлява игровата сесия?

Игрова сесия означава всеки даден период от време, когато се осъществява игра. Тя би могла да бъде от едно или повече лица, от деца или възрастни, с всякакви материали и за всяка продължителност от време. Използването на термина в професиите за психично здраве обаче има по-специфично значение. Обикновено сред психолозите и психотерапевтите присъстват следните условия, когато се използва терминът игрова сесия:

  • Присъстват поне едно дете, което е в клиентската роля и един възрастен, който е обучен в някаква професия в областта на психичното здраве.
  • Мястото е определено като място за игра, обикновено стая за игри или определена част от стая като офис.
  • Определя се точен период от време ( между 30 и 90 мин), в рамките на който се състои сесията.
  • Налице са материали, които насърчават експресията и въображението на детето.
  • Фокусът на вниманието на възрастния е преди всичко върху дейностите, мислите и чувствата на детето.
  • Установена е терапевтична връзка между възрастния и детето.

Кога е подходяща игровата сесия?

Методът на игровата терапия е най-полезен за деца, които изпитват различни страхове, тревоги, вина, ревност, тъга, гняв, имат лоша самооценка. Методът е подходящ винаги, когато комуникацията на детето с психолога може да бъде улеснена чрез игра. Всеки, който е работил с деца, особено малки деца, знае колко трудно може да бъде за едно дете да говори за чувствата си и за видовете сложни проблеми на човешкото взаимодействие, които често довеждат детето в кабинета. Езикът на малкото дете, както и неговите когнитивните конструкции не са достатъчно развити, за да изразят тези понятия устно.

Ако детският психолог и детето са в обстановка, която има материали за игра, детето може да намери баланс на изразяването си чрез действие, фантазия и език.

Езикът и когнитивните способности на по-голямото дете могат да бъдат достатъчно развити за изразяване на чувства и споделяне на междуличностни събития, но детето може да е неумело или твърде срамежливо, за да обсъди свободно тези въпроси. Например, децата често не се чувстват спокойни да седят и говорят лице в лице с възрастен, особено непознат възрастен в непозната обстановка. В такива случаи, ако то се съсредоточи върху игра, може да се изгради удобен мост между детето и възрастния, като по този начин се помага на детето да избегне директния контакт очи в очи и да се реализира, когато детето е готово за това.

Прочетете повече за важното значение на играта тук:

Междуличностната игра – ВИТАЛНА част от детството!

Самопомощ за родители: „Играта наужким“

Самопомощ за родители: Най-важните детски играчки

За контакт с нашият детски психолог Ангелина Меранзова-Велянова натиснете ТУК.

Не чакайте трудната ситуация, пред която е изправено детето Ви да премине „от само себе си“! Ние, психолозите от „Инсайт“ сме насреща Ви и ще Ви подкрепим в приключението наречено родителство! Свържете се с нас!

Препоръчани статии

Напишете коментар

детски-психолог-бургас-ангелина-меранзова-веляновапсихолог-бургас