Какво ни носи комуникацията?

 в Психология на личността

Да общуваме – дар към другите, дар към НАС!
Какво ни носи комуникацията?

Като психолог в Психология и Психотерапия за деца и възрастни ,, Инсайт” смятам, че общуването е моят основен инструмент, без който работата ми би била невъзможна.
Дори бих казала, че комуникацията е тази част от живота ни, която ни дава признак, че съществуваме.

Още при самото раждане очакваме бебето да изплаче, с което то да ни покаже, че е тук и е готово да продължи своя жизнен път с първата си глътка въздух.

По този начин, то бележи началото и на първата си интеракция със света и всички останали в него. Но нека излезем малко от рамката на детското развитие и хвърлим поглед още по-далеч към античността и източните традиции. Оттам идват и първоначалните схващанията за съществуването на света и неговите основни елементи – въздух, вода, огън и земя. Според вярванията всеки човек притежава тези четири елемента е себе си.

А, когато говорим за себе си, няма как да не се вмъкнем пък в рамката на себепознанието. И нека си представим, че всеки един от тези елементи представлява израз на нашите мисли, чувства, емоции и преживявания по време на целия ни житейски опит.

Доста смело би било, нали?

Да, така е изисква се смелост и стабилен ,, Аз” – за това да си представим всичко, което бихме искали и най-вече за всичко това, което бихме премълчали.
А, не би ли било трудно да съумеем да преработим тази прекалена крайност на огън във вода и на въздух в земя? Има ли граница между тях? И как в възможно да съществуват в такава неотделима връзка? 

Отговорът на това е чрез комуникация. Сигурно звучи странно за някой от вас, но именно комуникацията е тази способност, която не поставя граници, а ни кара свободно да изкажем и изразим нашите преживявания вътрешно след като сме ги осъзнали вътрешно.

Комуникацията е този ,,невидим” вътрешен основен елемент, който е спойката между въздуха, водата, огъня и земята. С това бих искала да предам посланието, че комуникацията е баланса между нашите мисли, чувства, емоции и преживявания, а НИЕ сме тези, който трябва да дадем израз на СЕБЕ СИ! Защото това е начина, по който другите биха ни разбрали.

За това нека се стараем да общуваме първо със себе си, за да опознаем своите желания, очаквания и нагласи, за да ги заявим пред семейството, приятелите, колегите, непознания отсреща и всички останали, защото ….

“Каквото и да прави човек, от него се изисква да взаимодейства с някого или с нещо. Взаимодействието е в центъра на културната вселена и всички останали системи израстват с него.”(Холл Е., 1997, Язык тело, М.)

Автор: Дияна Комнева, психолог

Препоръчани статии
детски-психолог-бургас-ангелина-меранзова-веляновапсихолог-бургас-виктория-богданова