Услуги

Курс за личностно развитие
„Себепознание – Емоционална интелигентност“

Специално изработен тренинг, с водещ психолог и психотерапевт Виктория Богданова, който от 2013 година насам дава възможност на хората да опознаят себе си, емоционалният си свят, да открият кои техни действия, мисли и чувства им влияят деструктивно, кои градивно и да преодолеят трудностите в ежедневието си през личния си опит в група.

Курс за личностно развитие
„Себепознание – Емоционална интелигентност“

„Себепознание – Емоционална интелигентност“ е специално изработен тренинг, с водещ психолог и психотерапевт Виктория Богданова, който от 2013 година насам дава възможност на хората да опознаят себе си, емоционалният си свят, да открият кои техни действия, мисли и чувства им влияят деструктивно, кои градивно и да преодолеят трудностите в ежедневието си през личния си опит в група.

Според Майер и Стивънс има три категории личности в зависимост от взаимоотношенията им с техните емоции. Те биват:

– Погълнати от тях: Това са хора, които често се чувстват напълно изгубени в емоциите си и смятат, че не могат да направят нищо, за да се измъкнат от тях. Настроенията им са техни господари. Те са непостоянни и не обръщат кой знае какво внимание на чувствата си, поради което и напълно потъват в тях, без да са в състояние да застанат дори на нищожна дистанция. В резултат на това такива хора не се опитват да се отърват от лошото настроение, тъй като са убедени, че нямат никакъв контрол върху емоционалния си живот. Често се чувстват смазани и не са способни да упражняват никакъв емоционален контрол.

– Приемащи ги: Макар и тези хора често да са наясно какво точно чувстват, те обикновено приемат настроенията си и не се опитват да ги променят. В този случай като че ли има два под- вида; хора, които обикновено са в добро настроение и нямат кой знае каква мотивация да го променят, и други, които, макар и да осъзнават ясно чувствата си, са склонни предимно към мрачни периоди, които приемат напълно безропотно и отказват да ги променят, въпреки неприятните усещания. Това е характерно например за депресирани хора, които са се примирили с отчаянието си.

– Самоосъзнати: Осъзнават настроенията си преди още да са отминали и напълно разбираемо имат доста фино регулиран емоционален живот. Яснотата, с която разглеждат емоциите си, подхранва други техни черти: те са независими и уверени в това къде точно са границите им, обикновено са в добро психическо здраве и са оптимистично настроени. Когато настроението им се развали, те не се отдават на размисли, не затъват в мъката и са способни бързо да се измъкнат от нея. Накратко казано, безкомпромисната им осъзнатост им помага да управляват емоциите си.

Какво означава емоционална интелигентност (EQ)?

Емоционалната интелигентност се отнася до участващите процеси при възприемане, използване, разбиране и управление на емоциите за решаване на натоварени с емоции проблеми и за регулиране на поведението ни.

Да „разбираме емоцията“ се отнася до способността за идентифицираме и разграничаваме различните емоции и чувства в себе си и другите, както и в други стимули, включително истории, музика и произведения на изкуството.

Да „използваме емоциите“ се отнася до способността да използваме чувства, за да подпомогнем определени познавателни дейности като решаване на проблеми в ежедневието, взимане на решения, творческо мислене и междуличностна комуникация.

Пълното разбиране на емоциите включва познание и усъвършенстване и на двете свързани с емоциите способности и начинът, по който те си влияят и подхранват една друга. Ефективното управлението на емоциите, когато човек е емоционално интелигентен, включва и способността да се използват стратегии, които могат да променят интензивността на емоциите и чувствата, т.е. умеят успешно да саморегулират своите реакции, настроение и отношение към заобикалящия ги свят.

КУРСЪТ ПО „ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ“ ВКЛЮЧВА:

– Интерактивни психологически техники.
– Тестове и личностови въпросници за себепознание.
– Опознаване и надграждане на личностни способности.
– Информация за формирането на личността.
– Директна работа емоциите, нагласите и убежденията.
– Непрекъсната обратна връзка.
– Материали, тестове и анализи от водещия.

През целият тримесечен период интензивната работа с емоциите, убежденията и нагласите на Вашата личност помагат за опознаването им и тяхната трансформация, с помощта на психолог/психотерапевт от екипа на „Инсайт“ и различни психологически методи и техники. Надграждането на Вашите умения след всяка сесия ще Ви помогнат да се ориентирате успешно във вътрешния си емоционален свят, този на другите и да развиете способностите да разбирате, използвате и управлявате своите чувства и емоции!

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА 12-ТЕ ГРУПОВИ СЕСИИ

1 сесия: Свързване и опознаване на групата.
• Себепредставяне – всеки ще бъде поканен да се представи по начин, който досега не му се е случвало, под напътствията на опитен психолог.
• Тестове за изследване на характера, самооценката и типовете на личността.
• Споделяне на очакванията от курса и набелязване на желаните цели.
! Психологически игри за себепознание.
• Анализ и обработване на резултатите от всяко изследване
• Упражнение: „Попълни дневника си“

2 сесия: Приказкотерапия
• Днес светът е приказен. Ще обитаваме вълшебни светове.
• Приказкотерапия: Коя е любимата ти приказка?
• Анализи, дискусии, самопознание чрез архeтипни образи
• Игра: Проективна техника
• Анализ на случилото се.
• Попълни дневника си.

3 сесия: Арт Терапия
• Установяване на връзката Собствено име – Личностни характеристики
• Проективен метод чрез рисуване на картини и тяхното тълкуване
• Цел: Първи опит с емоционални ситуации
• Осъзнаване, че вътрешния свят, интерпретациите и емоциите са различни
• Попълни дневника си
• Психологичeска игра

4 сесия: Музикотерапия
• Свързване с определен музикален инструмент
• Рисуване на музика по зададена тема. Първи стъпки към себеусещане
• Дискусия относно нарисуваното и анализ
• Ментална техника
• Техниката: дръм-съркъл
• Попълни дневника си.

5 сесия: Работа с личността
• Какво е личността на човека
• Какво представлява структурата на личността
• Личностни тестове за себепознание
• Връзка с потребностите
• Тест за стратегии на поведение
• Техника: „Вълшебния стол”- цел: самонаблюдение, саморегулация, осъзнаване на възникналите чувства
• Какво е стрес и какви копинг стратегии прилагаме
• Какво ни кара да реагираме? Реактивни причинно- следствени връзки
• Попълни дневника си
• Игра за приключване
• Техники за работа с личността за домашна работа

6 сесия: Гняв и агресивно поведение
• Игра за измерване на емоциите, първи стъпки в разбирането на силните емоции
• Тест за измерване на агресивни емоции
• Изследване на собствения си стил на поведение в конфликтна ситуация.
• Темперамент
• Личностни особености
• Стъпки за справяне с гнева
• Техники на релакс при силно чувство на негативна емоция
• Най-честите грешки в мисленето, когато сме ядосани
• Попълни дневника
• Тестове за домашна работа

7 сесия: Емоционална интелигентност /EQ/ I част
Що е то? Част 1
Как да я придобием? В основата е емоционалната компетентност.
• Измерване на емоциите в момента. Тест за ЕQ
• Какво са емоциите.
• Разлика между чувство и емоция
• Изследване на емоционална стабилност – лабилност
• Познание и изследване на собствените си емоции
• Как се свързват емоциите с мисленето
• Попълни дневника си

8 сесия: Емоционална интелигентност/EQ/ II част
• Техники за емоционално осъзнаване
• Химическият състав на емоциите. Пристрастяване на организма.
• Горещият бутон
• Връзката стимул-реакция-какво ще избереш?
• Стил на поведение и реакция
• Как да разтоварим емоциите си
• Попълни дневника си

9 сесия: Работа с личността
o Модел за изграждане на съзнателен Аз- образ
o Тестове за себепознание
o Техника за самостоятелна работа
o Работа с личността- първи стъпки в съзнателно изграждане на модели
o Релаксиращи техники, визуализации

10 сесия: Работа с личността
• Тренинги и работа в защитена среда
• Техники за себепознание
• Реално прилагане на наученото
• Защитни механизми

11 сесия: Прошка
• Истини и заблуди
• Какво не можем да простим?
• Ментална техника
• Структура на субективния опит
• Техники за прошка

12 сесия: Приключване
• Скулптура на наученото
• Обобщение и анализ на изминалите три месеца
• Техники, материали и опорни точки за самостоятелна емоционална интелигентност
• Обратна връзка за курса (кръга – + , –, препоръки)

ПОЕМЕТЕ КОНТРОЛ НАД ЕМОЦИИТЕ СИ! ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В ГРУПАТА СЕГА!

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: гр. Бургас, ул. Калофер 29, бл. 155, център „Психология и психотерапия за деца и възрастни- Инсайт“
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 3 месеца/ сесиите се провеждат веднъж седмично (всеки понеделник) по два часа – от 18:00 до 20:00 часа.
НАЧАЛО НА КУРСА: 18:00ч. в понеделник 11.11.2022
ВОДЕЩ: Виктория Богданова – психолог и психотерапевт в гр.Бургас, част от екипа на „Психология и психотерапия за деца и възрастни Инсайт“.
ЦЕНА: 30 лв. на сесия /360 лв. за целия курс/
* Таксата за курса може да бъде заплатена на две и на три вноски! *

На две вноски: 2 пъти по 180.00 лв.
На три вноски: 3 пъти по 120.00 лв.

ЗА ЗАПИСВАНЕ:
Молим да се свържете предварително с нас, за да се уверите, че има свободни места в курса!