Oпознайте чертите на Вашия характер!

 в Психологически тестове

Искате по-добре да си изясните какъв е вашият характер? Тогава отговорете на 12-те въпроса – по 3 във всяка група. Отговорете кратко с „да“ или „не“.

 1. Група
  • Можете ли да говорите неистини?
  • Примирявате ли се със своите недостатъци?
  • Лесно ли променяте мнението си?
 2. Група
  • Обичате ли да говорите за себе си?
  • Чувствате ли се свободно в непозната компания?
  • Имате ли доверие на хората?
 3. Група
  • Обичате ли да ви хвалят?
  • Доволен ли сте от себе си?
  • Често ли говорите за недостатъците на другите?
 4. Група
  • Довеждате ли започнатото дело до край?
  • Настойчив ли сте при постигането на целите си?
  • Инициативен ли сте в работата си?

 

Методика за оценяване на резултатите от тестването:

Анализирайте поотделно всяка група отговори: ако повечето са утвърдителни, поставете цифра 1 ; ако преобладават отрицателните – пишете 0. Така ще получите отговор, състоящ се от четири цифри. Постарайте се да не хитрувате, отговаряйки на въпросите, и ще разберете какви черти са присъщи на характера ви. Възможно е някои от тях да ви изненадат.

Цифровите комбинации показват, че вие сте човек:

1111 енергичен, общителен, но влюбен в себе си и непоследователен;

1000 безпринципен, потаен, бездеен, невзискателен към себе си;

1001 мързелив, затворен, слабохарактерен, но самолюбив;

1011 необщителен, самолюбив, с твърди убеждения, деен;

0110 честен, грижовен, настойчив;

0100 възпитан, простодушен, последователен, но, уви пасивен;

0000 муден, необщителен, не умеещ да си поставя ясни цели и да ги постига;

Препоръчани статии