Посещение при психотерапевт в Бургас: какво да очаквате?

 в Полезна информация

Според статистически данни на Американската Психиатрична Асоциация, около 75% от хората, които посещават редовни психотерапевтични сесии, отбелязват напредък в справянето със своя проблем.

По същество, психотерапията представлява дълбок и продължителен подход към повлияването на определено състояние. Тя се използва активно както при работа с психични заболявания, така и при наличие на различни емоционални затруднения.

Проблемите, които могат да се адресират с помощта на добър психотерапевт в Бургас включват:

  • Трудности в справянето с ежедневието; 
  • Емоционални последствия от преживяна травма, медицинско заболяване, загуба или смърт на любим човек; 
  • Специфични психични разстройства, като хронична депресия, тревожност и др. 

Според възрастта, състоянието и индивидуалните характеристики на пациента, опитният психотерапевт има предизвикателната задача да изготви персонален план. Той включва специално подбрани техники, продължителност и очаквани резултати от процеса.

 

Как протичат сесиите при психотерапевт в Бургас?

По преценка на психотерапевта, сесиите могат да бъдат индивидуални, за двойки, групови или семейни. Графикът и честотата им се определят според състоянието на пациента, като най-често срещите се провеждат два или четири пъти в месеца – в сесии между 30 и 90 минути.Постигането на напредък с Вашия психотерапевт в Бургас е резултат от добра комуникация и упорити взаимни усилия. Иначе казано: както пациентът, и терапевтът трябва да участват еднакво активно в психотерапията, за да може тя да даде желаните резултати. 

Основни предпоставки за това са желанието на пациента да постигне напредък, безусловната атмосфера на доверие и “химията” между личностите. В този ред на мисли – практика е винаги да се провежда една “опознавателна” първа среща с по-голяма продължителност. По време на нея, терапевтът и отсрещния имат възможност да се опознаят и да преценят отлично как биха работили заедно в бъдеще. 

Колко дълго продължава психотерапията?

Изключително много хора си задават този въпрос, за да могат да систематизират очакванията си. Истината е, че той е подобен на въпросите “Колко дълго продължава написването на една книга?” или пък “Колко дълго отнема на човек да промени мирогледа си?”. Тоест: отговорът зависи от случая, а универсално правило няма и не бива да има.

Психотерапията може да бъде както краткосрочна (едва няколко последователни сесии), така и дългосрочна (продължаваща месеци или години). Краткосрочната психотерапия се занимава с непосредствени проблеми, провокирани от конкретна случка, преживяване или събитие. Дългосрочната психотерапия, от своя страна, може да третира дългогодишни и сложни проблеми, както и да държи под контрол някои специфични психически заболявания. 

Целите на терапията, нейната честота и нейната продължителност се определят динамично между пациента и терапевта, в отговор на постигнатия напредък.  

Доколко ефективна е психотерапията?

Нивото на ефективност на психотерапията, проведена от квалифициран специалист, е изключително високо. Научните изследвания сочат еднозначно, че в дългосрочен план психотерапията работи дори по-добре от медикаментозното лечение в случаите на сериозни психо-емоционални смущения. 

Многобройни проучвания поставят под мониторинг мозъчните промени при хора с психични заболявания (включително паническо разстройство и посттравматично стресово разстройство) в резултат от провеждане на психотерапия. В повечето случаи, мозъчните промени след сесията са изключително подобни на промените, произтичащи от медикаментозното лечение – с тази разлика, че единствените използвани лекарства, в този случай, са думите. 

Тези заключения са потвърдени толкова категорично и толкова многократно, че здравните власти в много европейски държави вече оперират с нови насоки относно лечението на лека до умерена депресия и тревожност: те смело заявяват, че психологическите интервенции винаги трябва да предшестват лекарствата при справяне с такъв вид проблеми.

Ето защо, имаме всички основания да твърдим, че леките до средни психо-емоционални затруднения са абсолютно преодолими с помощта на психотерапия – както при възрастни, така и при тийнейджъри и деца. 

Достатъчно е да откриете опитен специалист, да му се доверите с цялото си сърце, и да тръгнете заедно с него по пътя към най-добрата версия на себе си. 

 

Препоръчани статии

Напишете коментар

психотерапевт-бургаспсихолог-бургас