Професионалното изгаряне – как ни влияе стресът на работното място

 в Организационна и трудова психология

Бърнаут получи своя код (QD85) в Международната класификация на болестите, където е описан като стрес в работна среда, който не е бил овладян. Новата квалификация ще влезе в сила на 01.01.2022 година.

Бърнаут е нова дума, която психолозите използват за определяне на състояние, което е настъпило в следствие на професионално „изгаряне“.

То може да се характеризира като отговор на хроничните емоционални и междуличностни стресови фактори на работното място и се определя от трите измерения: изтощение, цинизъм и чувство за неефективност. Присъствието на бърнаут като социален проблем в много професии в сферата на човешките услуги е стимул за изследванията, които сега се провеждат в много страни. Това изследване установи сложността на проблема и разгледа индивидуалния стрес в рамките на по-широк социален и организационен контекст на отношението на хората към тяхната работа. Установено е например, че нашата нервна система има лимит на общуването т.е. човек може да общува пълноценно и да отдели внимание на определен брой хора. Ако тяхното число обаче е по-голямо, то тогава настъпва изтощение, а по-късно и „изгаряне“.

По-рано през 70-те години това състояние е описано в психологическите литератури като депресия, стрес, тревожност и т.н., по-късно обаче професионалното изтощение е описано като душевно състояние, което настъпва при лица, които работят с други хора и изграждат взаимоотношения с тях.

Ако човек е в бърнаут той се чувства изолиран, неоправдан, неефективен и се срамува от това, което може да влоши състоянието му.

Симптомите на бърнаут могат да се изразят на физическо (главоболие, умора), поведенческо (рисково поведение), емоционално (чувство за вина, безпомощност) когнитивно (ригидност в мисленето и действията, отрицателно отношение към работата и колегите) и социално (странене от приятели, колеги, семейство) ниво. С други думи професионалното изгаряне е един основен негативен фактор, които би повлиял в трудовите и колегиални взаимоотношения в една организация.

Като организационен психолог аз често поемам отговорността, дадена ми от работодател, да наблюдавам работните екипи, да оценя или увелича тяхната ефективност. В случай на човек изпаднал в състояние на „бърнаут“ е важно да се работи с него индивидуално и да се установи как се е достигнал до тук, какъв е изходът от тази ситуация и как би могъл да се предпази от повторно „изгаряне“. Това оказва положително влияние освен върху здравето и ефективността на служителя, така и върху цялата организация.

Какво бихме могли да предприемем за справяне с бърнаут?

Съветвам да развивате хобитата си, да спортувате, да ходите на театър или кино в свободното си време, както и неформалните срещи с приятели са едно добро начало за излизане от това състояние. Времето отделено лично за себе е една доста добра стратегия за справяне в „домашни условия“ със състоянието бърнаут. Но това, което би било полезно за пълноценното справяне с изгарянето е проявяване на емоционалното Ви състояние, изговаряне на това, което Ви кара да се чувства зле в рамките на професионалното Ви развитие, установяването на потребностите, които задоволявате и които не, както и способностите, които проявявате в съответната ситуация. Всичко това би разгърнало една на вид „стресова ситуация“ в шанс за себепознание и личностно удовлетворяващо развитие.

Автор: Нели Баева, организационен психолог

За контакт с мен позвънете на тел. 0879/464 325

Препоръчани статии