Процес и очаквани резултати при работата с добър психотерапевт в Бургас

 в Полезна информация, Статии

Работата с квалифициран психотерапевт има потенциала многократно да повиши качеството Ви на живот в обозрим времеви интервал. За целта е нужно да получите правилен индивидуален подход, съобразен с нуждите Ви и да работите по него упорито и методично, до постигане на желания краен резултат.

Днес екипът на “Инсайт” – Бургас Ви представя няколко важни аспекта, касаещи психотерапията: какво точно представлява тя, за кого е подходяща, какви са нейните прийоми и какви резултати можете да очаквате при работата с добър психотерапевт в Бургас. 

Каква е разликата между психолог, психотерапевт и психиатър?

Преди всичко е важно да дефинираме понятието за “психотерапевт” и да го разграничим от останалите видове специалисти – психолог и психиатър

  • Психологът е специалист с академична специалност “Психология”, който третира психичното страдание без употреба на медикаменти. Психологът използва междуличностната комуникация в комбинация с различни тестове, въз основа на които дава оценка на поведението и психичното здраве. В работата с психолог обикновено се изразява в продължителна психотерапевтична работа, съобразена с нуждите и състоянието на пациента.
  • Психиатърът, за разлика от психолога, има медицинско образование и притежава нужната експертиза, за да предписва медикаменти, които да облекчат състоянието, ако ситуацията го налага. Обикновено пациентите с по-тежки симптоми работят едновременно с психолог и психиатър, с оглед постигане на оптимални резултати.
  • Психотерапевтът може да бъде както психолог, така и психиатър по образование. По същество, психотерапията представлява допълнителна квалификация, обучаваща специалиста в определен подход или школа. Съществуват множество психотерапевтични методи, които третират произхода и “лечението” на страданието от различен ъгъл. Една от най-популярните психотерапевтични школи е психоанализата. 

В този ред на мисли, изборът на добър психотерапевт в Бургас е до голяма степен лично изживяване. Най-добри резултати се постигат тогава, когато конкретният психотерапевтичният метод съответства на нуждите и очакванията на конкретния човек. 

Какви подходи може да използва един добър психотерапевт – Бургас?

Сред основните подходи, използвани от добрите психотерапевти в Бургас, можем да изброим следните:

  • Психанализа, която изследва възприятията, преживяванията и несъзнаваните ментални процеси във възможно най-голяма дълбочина. Това е продължителен процес, който дава не моментно решение, а дългосрочен поглед върху вътрешния свят на човека.
  • Когнитивно-поведенческа психотерапия, която изследва начина на мислене и ефекта му върху процеса на формиране или разрешаване на проблеми. Този вид терапия има за цел да коригира възприятията и така нареченото “негативно мислене”, за да помогне на пациента да погледне на света с нови очи.
  • Краткосрочна терапия, имаща за цел да стимулира изследването на собствения живот и да затвърди убеждението, че в него съществуват повече позитивни неща, отколкото виждаме на пръв поглед.
  • Фамилна терапия – вид групова терапия, която разглеждаща моделите, взаимоотношенията и качеството на комуникацията в рамките на семейството. Целта е разрешаването на проблем както на отделния индивид, така и на специфичната екосистема на семейството.
  • Психодрама и арт терапия, които използват играта и езика на изкуството като инструмент за дефиниране, анализиране и третиране на различни психо-емоционални състояния. Тези подходи са високо ефективни както при възрастни, така и при деца.

Други психотерапевтични подходи, които може да Ви предложи един добър психотерапевт в Бургас са позитивна терапия, Гещалт терапия, логотерапия и много други. 

Какви резултати могат да се постигнат при работа с добър психотерапевт в Бургас?

Правилно избраната и внимателно проведена психотерапия може да Ви помогне да приемете себе си, света около себе си и определени събития от живота си но един нов, качествено различен начин.

Тя може да Ви помогне да преодолеете временни и хронични психо-емоционални страдания като тревожност, депресия, панически разстройства, ниска самооценка, силен стрес, скръб, гняв или прояви на агресия. 

Постигането на тези цели не може да бъде поставено в рамка, защото е индивидуално за всеки човек. Терапията може да бъде както дългосрочна, така и дългосрочна, а нейните компоненти и подходи могат да търпят динамична промяна, за да отговорят на променящото се състояние на пациента. 

От изключително значение за крайния резултат е Вашето дейно участие в процеса, кооперацията по отношение на избрания метод на работа, както и упоритостта Ви в желанието за справяне с дадения проблем или трудност. Защото Вашият път е лично Вас – а ние сме тук, за да Ви направляваме и придружаваме в неговото извървяване. 

Желаете да да запишете час за консултация, да зададете всички въпроси, които Ви вълнуват и да получите изчерпателна информация относно услугите на психотерапията в “Инсайт” – Бургас? Не се колебайте да се свържете с нас на посочените в сайта координати.

Защото всяко дълго пътуване започва с една единствена смела крачка!

Препоръчани статии

Напишете коментар

психолог-бургас