Птицата шивач и котката

 в Приказки и притчи

В двора на една къща растял див син домат. Птицата шивач зашила с човката си няколко листа от него и си направила гнездо.

В гнездото имало три пиленца – толкова мънички, че не можели нито да летят, нито дори да отварят очите си. Те само разтваряли човчици и писукали.

Стопанинът на къщата имал много проклета котка, която непрекъснато мислела: „Как ми се иска да изям пиленцата на птицата шивач!“

Един ден котката приближила до синия домат и казала:
– Здравей, малка птичко! Какво правиш?

Птицата шивач дълбоко се поклонила и когато главата й докоснала клончето пред нейното гнездо, отговорила:
– Покорно Ви поздравявам, Ваше Величество!
Отговорът много се харесал на котката и тя си отишла.

От този ден котката започнала да идва най-редовно. Птицата шивач винаги се покланяла и я наричала „Ваше Величество“, а тя си тръгвала щастлива.

Пиленцата на птицата шивач пораснали, крилата им заякнали, очите им били вече широко отворени. Птицата шивач казала:
– Деца, мислите ли, че ще можете да летите?
– Да, мамо – отговорили пилетата.
– Е, добре – рекла птицата шивач. – Нека най-напред да видим, дали ще стигнете до онази палма.

Пиленцата веднага изхвърчали и кацнали на палмовото дърво. Тогава майка им се засмяла и казала:
– А сега да видим какво ще стане, когато дойде онази лоша котка!
Не минало много време и котката пристигнала с редовния си поздрав:
– Здравей, малка птичко! Какво правиш?

Но този път птицата шивач изпъчила гърди и отговорила:
– Изчезвай, некадърнице такава!

След това се стрелнала нагоре и отлетяла.

Котката оголила зъби и подскочила към дивия син домат, но нито могла да хване дяволитата птица шивач, нито пък успяла да изяде нейните пиленца. Вместо това тя се изподрала в бодлите на растението и се прибрала у дома, убедена, че е много глупава.

Индийска народна приказка

Въпроси за размисъл:

  • Способен ли съм да бъда учтив с някого, за да се облагодетелствам или защитя от опасност?
  • Можем ли да се разубедя в действията си, ако човекът срещу мен е мил и показва уважение?
  • В какви ситуации съм играл ролята на птицата шивач – мила и учтива до момент, в който заплаха вече няма?
  • Има ли моменти, в които съм бил приласкаван като котката, а после да съм се чувствал измамен?
Препоръчани статии