Сдружение „Инсайт – ИПМ“

За нас

Сдружение „ИНСАЙТ-ИПМ“ е юридическо лице, което осъществява дейност в обществена полза съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

Основните цели на сдружението са:

1. Оказване на психологическа, психотерапевтична, социална подкрепа и кризисна интервенция на деца и възрастни, уязвими и малцинствени групи;

2. Повишаване на осведомеността и здравната култура на гражданите за дейността на психолога и психотерапевта;

3. Изграждане на центрове за психологическа, здравна и социална подкрепа;

4. Създаване на връзка между здравното и психологическото звено в България;

5. Осигуряване на по-голяма възможност за научна практико-приложна дейност на студентите в хуманитарната сфера.

За контакти:

тел.0879 464 325

email: [email protected]

Лицензирани Услуги от Агенция за качеството на социалните услуги (МТСП)

1

Информиране и консултиране

Целева група:

 • Всички деца
 • Деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето
 • Деца и пълнолетни лица с увреждания
 • Пълнолетни лица в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация
 • Техните семейства и близки
2

Обучение за придобиване на умения

Целева група:

 • Всички деца
 • Деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето
 • Деца и пълнолетни лица с увреждания
 • Пълнолетни лица в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация;
 • Техните семейства и близки
3

Терапия и рехабилитация

Целева група:

 • Всички деца
 • Деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето
 • Деца и пълнолетни лица с увреждания
 • Пълнолетни лица в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на последици от такава ситуация;
 • Техните семейства и близки

Научи повече за всяка от нас

Полезна информация

Диабет – психосоматични фактори

Взаимодействието на ума и тялото: Разкриване на психосоматичните фактори, допринасящи за диабета   В епоха, в която хроничните заболявания продължават да измъчват нашето общество, диабетът [...]