Смъртта на пеперудата

 в Приказки и притчи

Веднъж синът на пастира отишъл, плачейки, при Мъдрата свиня.
– Без да искам, убих една пеперуда, – изхлипало детето, – а мама ми каза, че да се отнеме чуждия живот е голям грях.
– Наистина е така, – важно отговорила Свинята, – но е грях само когато убиваш, без да е наложително, и изпитваш удоволствие от това. Милиони пеперуди умират всеки ден в клюновете на птиците или от лошото време, но малцина страдат за тях, това е естествени ход на нещата.
– Но гласът на майка ми сякаш е вътре в мен и непрекъснато ме укорява, – възразило момчето.
– Какво толкова, обясни му всичко и му кажи, че не е прав, – посъветвала го Мъдрата Свиня.

Озадаченото момче прошепнало нещо под носа си, лицето му грейнало в усмивка и се затичало нанякъде, като от радост дори забравило да благодари на мъдрата Свиня за съвета.
– Хората наистина са майстори в това да си създават неприятности, за да могат после да се отървават от тях с радост – промърморила Свинята и като помислила, добавила, – и все пак жалко за пеперудата, защото тя също е била нечия приятелка…

Дао притча

 

Въпроси за размисъл:

  • Рационално ли е това, за което се тревожа или може би е нещо необратимо?
  • Как бих разтълкувал „тънкото гласче“ на съвестта си?
  • Склонен ли съм да се обвинявам за неща, които са извън моя контрол?
  • Къде е коренът на моята вина и мога ли да го премахна, разсъждавайки върху постъпката си логично?
Препоръчани статии