0

Личностно развитие в група „ЖИТЕЙСКИТЕ УРОЦИ И ПОСЛАНИЯ НА АРХЕТИПНИТЕ ОБРАЗИ В МОЯ ЖИВОТ“

Архетипните сюжети, които се разгръщат в живота на съвременния човек, му помагат да натрупа важен житейски опит. Групата за личностно развитие предоставя ежеседмична активна творческа работа с [...]