„Огледало на Козирев“ в Институт по квантова психология „Енигма“, гр. Бургас

Мисията на нас, специалистите от Институт по квантова психология „Енигма“, е да се стремим да предоставим на нашите клиенти възможността да видят света си по нов начин. Да видят себе си по нов [...]