0

Студентски практики към МОН и през 2021г.

„Психология и психотерапия за деца и възрастни Инсайт“ в гр.Бургас е част от програмата на МОН „Студентски практики“ в ролята си на обучаваща организация, като вече няколко потока [...]