Ангелина Меранзова-ВеляноваПсихолог за работа с деца и тийнейджъри

Здравейте! Казвам се Ангелина Меранзова-Велянова.

Аз съм психолог, учител по философия и формиращ се психотерапевт в град Бургас. Член съм на Дружеството по позитивна психотерапия в България и практикувам професията си от 2016 година. Описвам себе си като лъчезарен и принципен човек, посветил живота си в изучаване на магията на човешкия контакт.

Посветих 10 години на изучаването на човешкото същество, психика и социодинамика чрез различни университетски дисциплини в България и чужбина. Но мога смело да заявя, че практическият опит в консултирането на децa, юноши и техните семейства, изправени пред най-различни предизвикателства, бе моят най-добър учител, който ми помогна да намирам ресурс във всяка една ситуация, плюс на всеки минус, светлинка в пълния мрак. Затова и методите и техниките, които използвам в своята работа са интерактивни и провокиращи въображението. С времето разбрах, че това е освен най-подходящият за мен подход към дебрите на човешката психика, той е и най-ефективния такъв. Силно вярвам в трансформативната сила на играта и връзката родител-дете, като всички мои клиенти са ангажирани максимално в терапевтичния процес на своите деца.

Това е и причината да специализирам в експресивни терапии като пясъчна терапия, куклотерапия, приказкотерапия и психодинамичната позитивна психотерапия, като с това подпомагам своите клиенти да справят със загуба или травма, да научат и изпробват по-адаптивни начини за справяне с предизвикателствата и промените в развитието на живота си.

По времето на COVID пандемията, сред моите клиенти рязко се увеличи броят на семействата и опитът ми с деца на 3-4 годишна възраст, които

– проявяват агресия в детската градина или не успяват да се адаптират към новите правила там;

– изпадат в истеричен пристъп (силен гняв, фрустрация, преследвани от рев, вербална/физическа агресия, „тръшкане“) при опита на родителя да въведе дисциплина, ред или думичката „Не“.

Вече година и половина активна работа с тази клиентска заявка ме задължи да изградя и оформя система от последователни стъпки, които превеждат семействата към поставените цели и желаните резултати. В нея най-важно условие е – отговорно участие и действие на всички членове на семейството в процеса на работа в и извън кабинета.

 

Главни области на професионален интерес и опит:

– Родители с трудности при установяването, поставянето или уддържането на граници и правила в семейството;

– Деца на възраст от 2г. до 4г., които използват агресия или манипулация, за да постигнат своите цели и желания;

– Млади хора на възраст от 13г. до 18г. в търсене на себе си, своята индивидуалност и ролята си сред другите

 

Възрастови групи, с които работя:

деца: 0-18 години

възрастни: родители, членове на семейството, хора с различна сексуална или полова идентичност

*Консултации с възрастен осъществявам само, когато изрично настоявате аз да бъда Вашият психолог*

 

Работно време:

Петък: 10:00 – 19:00

Събота: 10:00 – 17:00

Неделя: 10:00 – 17:00

 

Професионални и акредитирани допълнителни обучения:

– Техники в терапията с приказки и кукли при деца, юноши и възрастни (8 часа)

– Психодиагностика на индивидуално-психологични особености при деца, юноши и възрастни с проективни методики в клиничната практика (40 часа с положен колоквиум)

– Работа със символи в наративната терапевтична дейност (8 часа)

– Терапевтични методи за работа с хранителни разстройства на лица до 18 годишна възраст (8 часа)

– Дългосрочна психосоциална подкрепа на деца преживели травматично събитие (катастрофа, смърт, развод) – консултиране и терапия (8 часа)

– Успешно терапевтично свързване и изграждане на терапевтичен алианс (8 часа)

– Развиване на умения на 21 век на учениците (16 часа, 1 академичен кредит)

– Стратегии и техники за мотивация за учене на новите поколения ученици (16 часа, 1 академичен кредит)

–  Професионалното прегаряне: Техники за овладяване и контрол на професионалния стрес (48 часа, 3 академични кредита)

– Базисно ниво по позитивна психотерапия (120 часа):

* Позитивен подход – концепция „POSITUM“; позитивно претълкуване на симптома; функция на болестта.

* Транскултурален подход – функцията на приказки, притчи и езикови картини в психотерапията и психологическото консултиране.

* Съдържателен подход – четири форми на преработка на конфликта; диференциране на актуалните способности; три стадия на интеракция в психотерапията; конфликтна динамика.

* Петстепенен подход на диагностика и терапевтична интервенция

– Психодинамика (Позитивна психотерапия, майсторско ниво) – 90 часа

– Кризи и кризисни интервенции (Позитивна психотерапия, майсторско ниво) – 45 часа

– Фамилна психотерапия (Позитивна психотерапия, майсторско ниво) – 60 часа

– Детско-юношеска психотерапия (Позитивна психотерапия, майсторско ниво) – в процес на обучение

 

Участия в национални и международни конференции:

– „Be positive in time of change“- positive and transcultural psychotherapy during pandemia, международна конференция, 6-7.06.2020, 12 часа теоретична подготовка

– „Себесъхранение и развитие на психотерапевта в съвременните условия“, национална конференция с международно участие, 25-26.09.2021, 15 часа теоретична подготовка

 

Личен опит в психотерапията

– Психодрама (200 часа, Психодрама институт „Деа“, гр.София)

– Позитивна психотерапия (120 часа +, Дружество по позитивна психотерапия в България)

 

Ще се радвам да работим заедно!

 

Полезни връзки, ако имате нужда от детски психолог в гр.Бургас:

Психологическо консултиране на деца, тийнейджъри и техните родители

Проблеми при децата: кога може да помогне посещението при психолог в Бургас?

Статии

психолог-бургас-нели-баевапсихолог-бургас-виктория-богданова