Услуги

психолог-бургас-инсайт

Индивидуално и фамилно консултиране и терапия

– Консултиране и психотерапия на възрастни
– Детско и юношеско консултиране
– Консултиране на двойки
– Консултиране на семейства с деца)

психолог-бургас-инсайт

Менторски програми и процедури за квантово лечение

– Менторски програми за 3, 6 и 9 месеца
– Звуколечение
– Цветотерапия
– Медитация
– Огледало на Козирев

психолог-бургас-инсайт

Групово консултиране
и терапия

– Курсове и тренинги за деца и възрастни
– Медитации – класическа, динамична и квантова
– Групи за себепознание и личностно развитие

психолог-бургас-инсайт

Хомеопатия и
Бахова терапия

-Класическа хомеопатия
-Терапия с капките на д-р Бах

ИНДИВИДУАЛНО И ФАМИЛНО КОНСУЛТИРАНЕ И ТЕРАПИЯ

В днешния забързан свят е лесно да се почувстваме претоварени от емоционални, професионални или лични предизвикателства. Когато се сблъскате с такива трудности, индивидуалното консултиране и терапия могат да служат като компас, насочвайки ви към яснота, баланс и устойчивост.

При индивидуалното консултиране и терапия можете да очаквате безопасна, подкрепяща и поверителна среда, където вашият терапевт активно ще слуша и разбира вашите уникални нужди, цели и преживявания. Работейки заедно, вие ще развиете стратегии за справяне и положителни промени, позволявайки ви да навигирате по-ефективно в живота си.

Ползите от индивидуалното консултиране и терапия включват:

Безопасна и подкрепяща среда: Индивидуалните консултации осигуряват безопасно и неосъждащо пространство, където клиентите могат свободно да изразяват своите мисли и чувства. Тази подкрепяща среда насърчава доверието и откритостта, които са от съществено значение за ефективната промяна и растеж.

Ефективно управление на стреса: Техниките, преподавани от квантовите психолози и терапевти, могат да помогнат на клиентите да развият здрави механизми за справяне със стреса. Тези стратегии включват внимателност, решаване на проблеми и когнитивно преструктуриране, наред с други, позволявайки на клиентите да реагират по-ефективно на предизвикателни ситуации.

Холистичен подход: Квантовите психолози и терапевти възприемат холистичен възглед за индивида, разглеждайки психическото, емоционалното, духовното и физическото здраве като взаимосвързани компоненти. Този цялостен подход позволява по-цялостно разбиране на уникалните предизвикателства и цели на всеки клиент.

Персонализирани решения: Като работят в тясно сътрудничество с клиентите, квантовите психолози и терапевти разработват персонализирани планове за лечение, съобразени с индивидуалните нужди, ценности и предпочитания. Това гарантира, че всяка интервенция е целенасочена и ефективно адресира за специфичните проблеми на клиента.

Насърчаване на самосъзнанието: Работейки с квантов психолог или терапевт, клиентите придобиват повишено самосъзнание относно своите мисли, емоции и действия. Това дълбоко вникване им позволява да идентифицират и адресират основни проблеми, водещи до подобрено психическо и емоционално здраве.

Подкрепа за личностно израстване: Квантовото консултиране насърчава личностното израстяване чрез овластяване на клиентите да поемат отговорност за своя живот и благополучие. Клиентите се научават да разпознават и преодоляват негативните модели на мислене и поведение, като същевременно развиват положителни умения и стратегии за справяне.

Подобряване на взаимоотношенията: Индивидуалната консултация може да помогне на клиентите да разберат моделите във взаимоотношенията си и да развият по-здравословни комуникационни и междуличностни умения. Това може да доведе до подобрени връзки с приятели, семейство и колеги.

Възстановяване от травма: Квантовите психолози и терапевти са опитни в подпомагането на клиенти, които се възстановяват от травматични събития. Използвайки иновативни и доказани техники като Ментална терапия, Квантови техники, когнитивно-поведенческа терапия, и др. те помагат на клиентите да обработят миналото си и да продължат напред с живота си.

Управление на психичното здраве: За тези, които се борят с психични разстройства като депресия, тревожност, панически или обсесивно-компулсивни разстройства, индивидуалното консултиране с квантов психолог или терапевт може да осигури ефективни стратегии за управление на симптомите и подобряване на качеството на живот.

Подобрено самочувствие: С подкрепата на квантов психолог или терапевт, клиентите могат да развият по-положително възприятие за себе си, подобрявайки своето самочувствие и цялостно благосъстояние.

Не забравяйте, че всеки има своите уникални предизвикателства и пътуването към личностно израстване е различно за всеки. Като се ангажирате с индивидуално консултиране и терапия, вие правите първата смела стъпка към разгръщане на вашия потенциал, откриване на вътрешната си сила и създаване на пълноценен, удовлетворяващ живот.

Индивидуалното консултиране и терапия е процес, който включва работа с лицензиран специалист по психично здраве, като психолог или психотерапевт, за да се справите с различни емоционални, психологически и поведенчески проблеми. Обикновено се провежда в поредица от сесии, които могат да варират по продължителност и честота в зависимост от нуждите на клиента и естеството на проблемите, които се разглеждат. Ето общо описание на това как протича индивидуалното консултиране и терапия:

Оценка и установяване: Първата стъпка в индивидуалното консултиране и терапия е оценката, при която специалистът събира информация за настоящите проблеми, минали преживявания и лични обстоятелства на клиента. Това помага на терапевта да разбере по-добре ситуацията и да определи най-подходящия курс на лечение. По време на тази фаза терапевтът също така създава терапевтична връзка с клиента, изграждайки доверие и осигурявайки безопасна и подкрепяща среда.

Целеполагане: След първоначалната оценка терапевтът работи с клиента, за да установи конкретни, постижими цели за лечение. Тези цели могат да бъдат свързани с подобряване на психичното  или физическото здраве, справяне с конкретни проблеми или насърчаване на личностното израстване и развитие. Целите трябва да бъдат ясни, измерими и реалистични, като позволяват на клиента и терапевта да проследяват напредъка и да правят необходимите корекции в плана за лечение.

Терапевтични интервенции: Въз основа на целите и нуждите на индивида, терапевтът прилага различни интервенции или техники за подпомагане на напредъка към целите. Тези интервенции могат да включват: квантова психотерапия (KП), позитивна психотерапия /ПП/, когнитивно-поведенческа терапия (CBT), Ментална терапия (MT) или други терапевтични подходи. Терапевтът може също така да използва арт терапия, експресивна терапия или други допълнителни техники, ако е подходящо.

Обратна връзка и преглед: По време на целия процес терапевтът предоставя обратна връзка и подкрепа, помагайки на индивида да разбере своя напредък и области за подобрение. Редовният преглед гарантира, че целите остават подходящи и актуални и че избраните интервенции са ефективни. Ако е необходимо, планът за лечение може да бъде коригиран, за да отговори на променящите се нужди на индивида.

Завършване и последващи грижи: След като целите на терапията са постигнати или е постигнат значителен напредък, клиентът и терапевтът определят график за приключване. Това обикновено включва преглед на постигнатия напредък, обсъждане на поддържащи стратегии и идентифициране на ресурси за допълнителна подкрепа, ако е необходимо. В някои случаи може да се препоръчат последващи сесии за проверка на напредъка и справяне с всякакви възникващи проблеми.

Присъединете се днес и започнете да разкривате безкрайните възможности, които се крият вътре във вас!

Семейството е социална система, където промяната или заболяването на един член на семейството може да повлияе на динамиката на семейството. Нашите психолози използват перспективата на семейните системи, за да разберат семейната история, моделите на комуникация и психодинамиката, за да видят по-голямата картина на представящия се проблем и да разработят стратегии за дългосрочно подобрение.

Терапията на двойки ще помогне на Вас и партньора Ви да укрепите връзката си. Психолозите от „Енигма“ могат да помогнат за улесняването на общуването, изразяването на мисли и чувства в двойката, за да получите по-добра перспектива за връзката и видовете промени, които трябва да бъдат направени.

Ние ще Ви подпомогнем с инструменти за ефективна комуникация и ще предоставим безопасно пространство за вас и вашия партньор, за да изразят нуждите и чувствата си. Ние ще ръководим Вас и Вашия партньор, докато се обръщате към Вашите проблемни области и ще работим за положителна промяна във Вашите отношения.

психолог-бургас-инсайт

Индивидуално консултиране и терапия

-Консултиране и психотерапия на възрастни
-Детско и юношеско консултиране

психолог-бургас-инсайт

Индивидуално и фамилно консултиране и терапия

– Консултиране и психотерапия на възрастни
– Детско и юношеско консултиране
– Консултиране на двойки
– Консултиране на семейства с деца)

психолог-бургас-инсайт

Менторски програми и процедури за квантово лечение

– Менторски програми за 3, 6 и 9 месеца
– Звуколечение
– Цветотерапия
– Медитация
– Огледало на Козирев

психолог-бургас-инсайт

Фамилно консултиране

– Консултиране на двойки
– Консултиране на семейства с деца)

Менторски програми

Менторски програми за психологическа квантова трансформация (3, 6 или 9 месеца).

Тези програми са предназначени за хора, които търсят дългосрочна подкрепа и насоки за личностно израстване и психологическа трансформация.

Програмите включват:

Индивидуални седмични сесии за изследване на вашата личност и предоставяне на практически техники за всеки ден:

Тези сесии са предназначени да ви помогнат да разберете по-добре себе си, своите мисли, чувства и поведение. Чрез задълбочено изследване на вашата личност, вие ще получите яснота относно вашите силни страни, области за подобрение и лични цели. Сесиите ще включват комбинация от разговорна терапия, техники и практики за саморефлексия. Насоки за здравословен начин на живот, съобразен с вашите индивидуални нужди. Психологът може да предостави насоки за възприемане на по-здравословен начин на живот, който включва балансирана диета, редовни упражнения, адекватна хидратация и достатъчно сън. Имате възможност да използвате квантово лечение, което предлагаме на място в института, както и да се консултирате с нашия ендокринолог или хомеопат. Ако изберете програмата за 9 месеца, ще имате възможност да се обучавате в духовни практики на квантово ниво, които ще ви помогнат да повишите трайно своята вибрация. Повече може да прочетете ТУК.

По време на тези сесии можете да очаквате да обсъдите теми като:

 • Лични ценности и вярвания: Какво е важно за вас в живота и как те влияят на вашите действия и решения?
 • Минали преживявания: Как миналите събития са оформили вашата личност и настоящите ви обстоятелства?
 • Емоционална интелигентност: Как разпознавате, обработвате и изразявате емоциите си ефективно?
 • Връзки и комуникация: Как взаимодействате с другите и какви стратегии използвате, за да изградите здрави, пълноценни отношения?
 • Цели и мотивация: Какви са личните ви цели и какво ви движи да ги постигнете?
 • Стрес и управление на времето: Как управлявате нивата на стрес и разпределяте времето си, за да постигнете баланс в живота си?
 • Лична отговорност и отчетност: Как поемате отговорност за действията си и търсите отчетност за постигане на целите си?

Чрез участието си в тези сесии, вие ще развиете практически техники, които да приложите в ежедневието си, като например:

 • Саморефлексия: Редовното отделяне на време за размисъл върху вашите мисли, чувства и поведение може да ви помогне да идентифицирате модели, които може да са ограничаващи или вредни.
 • Поставяне на цели: Научете как да си поставяте SMART (конкретни, измерими, постижими, подходящи и ограничени във времето) цели, за да постигнете личен растеж и удовлетворение.
 • Техники за внимателност: Внимателността може да ви помогне да останете присъстващи и фокусирани, намалявайки стреса и подобрявайки емоционалната регулация.
 • Комуникационни умения: Развийте активното слушане и ефективната вербална и невербална комуникация, за да изградите по-добри взаимоотношения с другите.
 • Стратегии за решаване на проблеми: Научете как да анализирате проблемите, да генерирате творчески решения и да прилагате планове за действие за постигане на желаните резултати.
 • Управление на времето: Придобийте умения за приоритизиране, планиране и изпълнение на задачи по ефективен и ефикасен начин.
 • Техники за самообслужване: Дайте приоритет на грижата за себе си, като се уверите, че вашите физически, емоционални и психически нужди са посрещнати, за да поддържате цялостното си благополучие.

Като участвате активно в тези сесии и прилагате предложените техники, вие ще бъдете добре подготвени да поемете контрола върху собствения си растеж и развитие, като в крайна сметка постигнете по-голямо лично израстване и удовлетворение.

Менторска програма  за 3 месеца:

Получавате възможност за БЕЗПЛАТНО участие в:

 • груповите сесии по медитация (2 безплатни сесии)
 • груповите сесии по визуализация (2 безплатни сесии)

Получавате и следните безплатни процедури:

 • Звуколечение (2 безплатни процедури)
 • Цветотерапия (2 безплатни процедури)

Получавате още и възможност да ползвате всички процедури, извън програмата с 10% отстъпка.

По време на тези сесии ще преминем през следните стъпки:

 • Стъпка: Лични ценности и вярвания: Какво е важно за вас в живота и как те влияят на вашите действия и решения?

Психологът помага на клиента да разбере и прегърне своите ценности и вярвания, като ги разглежда като основен аспект от неговото психично здраве и личностно развитие. Този процес включва следните стъпки:

 • Идентифициране: Психологът работи с клиента, за да идентифицира неговите основни ценности и вярвания. Това може да включва обсъждане на минали преживявания, настоящи обстоятелства и бъдещи цели, които отразяват тези ценности и вярвания.
 • Разбиране на въздействието: Психологът помага на клиента да разбере как неговите ценности и вярвания влияят на неговите мисли, чувства и поведение. Това може да включва изследване на ситуации, в които клиентът е действал в съответствие или в противоречие с неговите ценности и вярвания, и обсъждане на емоционалните и практическите последици от тези действия.
 • Поставяне на цели: Психологът работи с клиента, за да постави реалистични и значими цели, които са в съответствие с неговите ценности и вярвания. Това може да включва разработване на план за действие за постигане на тези цели и идентифициране на потенциални пречки и ресурси.
 • Внедряване: Психологът подкрепя клиента в прилагането на промени в поведението, които са в съответствие с неговите ценности и вярвания. Това може да включва предоставяне на стратегии за справяне с предизвикателства, празнуване на напредъка и отправяне на предизвикателства, когато е необходимо.
 • Преглед и корекция: Психологът редовно преглежда напредъка на клиента спрямо неговите цели и прави корекции в плана, ако е необходимо. Това може да включва разглеждане на предизвикателствата, които възникват, празнуване на успеха и коригиране на целите, ако е необходимо.
 • Потвърждение и подкрепа: Психологът предоставя потвърждение и подкрепа на клиента, докато той изследва и прегръща своите ценности и вярвания. Това може да включва признаване на усилията на клиента, предоставяне на насърчение и отправяне на предизвикателства, когато е необходимо.

Като помага на клиента да разбере и прегърне своите ценности и вярвания, психологът може да допринесе за по-автентичен, пълноценен и удовлетворяващ живот. Това може също така да доведе до подобрено психично здраве, по-добри взаимоотношения и по-ефективно вземане на решения, които са в съответствие с това, което е наистина важно за клиента.

 • Стъпка:  Минали преживявания:  Как миналите събития са оформили вашата личност и настоящите ви обстоятелства?

Миналите преживявания играят важна роля в оформянето на нашата личност и настоящите ни обстоятелства. Разбирането на тяхното влияние може да ни помогне да разберем кои сме днес и как можем да използваме уроците от миналото, за да оформяме бъдещето си.

Вашите минали преживявания могат да повлияят на вашата личност по различни начини, включително:

 • Формиране на вярвания и ценности: Миналият опит, както положителен, така и отрицателен, допринася за формирането на вашите основни вярвания и ценности. Тези вярвания и ценности ръководят вашите действия, решения и взаимоотношения, като в крайна сметка влияят на цялостната ви личност.
 • Развитие на умения и способности: Миналите преживявания също могат да оформят вашите умения и способности. Например, преодоляването на предизвикателство или справянето с трудна ситуация може да ви научи на устойчивост, решаване на проблеми или емпатия, които са ценни умения, които могат да повлияят на личността ви.
 • Влияние върху поведението и моделите: Миналите преживявания могат да доведат до формирането на поведенчески модели и навици. Ако сте имали повтарящи се положителни преживявания, свързани с определено поведение, вероятно е да продължите да го правите. От друга страна, негативните преживявания могат да доведат до избягващо поведение или страхове, които могат да повлияят на личността ви.
 • Въздействие върху емоциите и психичното здраве: Миналите травматични или стресови преживявания могат да повлияят на вашето емоционално благополучие и психично здраве. Тези преживявания могат да доведат до развитието на тревожни разстройства, депресия или посттравматично стресово разстройство (ПТСР), които могат да оформят вашата личност и ежедневно функциониране.
 • Разбирането на това как вашите минали преживявания са оформили вашата личност е решаваща стъпка към личностното израстване и трансформация. Като признаете влиянието на вашето минало, можете да започнете да работите върху всякакви негативни модели или вярвания, които може да задържат промяната, и да се съсредоточите върху култивирането на положителни качества и умения, които ще ви помогнат да израснете и да процъфтявате.
 • Стъпка:  Връзки и комуникация: Как взаимодействате с другите и какви стратегии използвате, за да изградите здрави, пълноценни отношения?
 • Идентифициране на проблемни области: Психологът може да работи с клиента, за да идентифицира всякакви проблемни области в неговите междуличностни отношения, като хронични конфликти, трудности при свързването с другите или страх от интимност.
 • Изследване на емоционалната интелигентност: Психологът може да оцени емоционалната интелигентност на клиента и да предложи стратегии за подобряване на неговата способност да разбира, използва и управлява собствените си емоции и емоциите на другите.
 • Разработване на комуникационни умения: Психологът може да помогне на клиента да развие ефективни комуникационни умения, като активно слушане, изразяване на себе си по ясен и кратък начин и утвърждаване на собствените нужди, като същевременно зачита нуждите на другите.
 • Стратегии за разрешаване на конфликти: Психологът може да научи клиента на конструктивни стратегии за разрешаване на конфликти, като активно слушане, валидиране на чувствата на другия човек, търсене на решение, което е от полза и за двете страни, и избягване на отбранителна позиция.
 • Изграждане на емпатия: Психологът може да помогне на клиента да развие емпатия, като насърчава разбирането и споделянето на чувствата на другите. Това може да включва ролеви упражнения, разказване на истории и дискусии за опита на клиента в отношенията.
 • Подсилване на здравословните граници: Психологът може да работи с клиента, за да определи и наложи здравословни граници във взаимоотношенията, като гарантира, че нуждите и благосъстоянието на клиента са изпълнение.
 • Изграждане на доверие: Психологът може да помогне на клиента да изгради доверие в себе си и другите, като насърчава последователността, надеждността и спазването на обещанията.

Чрез фокусиране върху тези аспекти, психологът може да помогне на клиента да подобри своите междуличностни умения, да разбере по-добре своите взаимоотношения и да развие стратегии за по-ефективно взаимодействие с другите. Това не само ще обогати личния живот на клиента, но и ще допринесе за цялостното му благосъстояние и щастие.

Получавате възможност за БЕЗПЛАТНО участие в:

 • груповите сесии по медитация (3 безплатни сесии)
 • груповите сесии по визуализация (3 безплатни сесии)

Получавате и следните безплатни процедури:

 • Звуколечение  (3 безплатни процедури)
 • Цветотерапия  (3 безплатни процедури)
 • Огледало на Козирев (3 безплатни процедури)

Получавате още и възможност да ползвате всички процедури, извън програмата с 10% отстъпка.

По време на тези сесии ще преминем през следните стъпки:

 • Стъпка: Лични ценности и вярвания: Какво е важно за вас в живота и как те влияят на вашите действия и решения?

Психологът помага на клиента да разбере и прегърне своите ценности и вярвания, като ги разглежда като основен аспект от неговото психично здраве и личностно развитие. Този процес включва следните стъпки:

 • Идентифициране: Психологът работи с клиента, за да идентифицира неговите основни ценности и вярвания. Това може да включва обсъждане на минали преживявания, настоящи обстоятелства и бъдещи цели, които отразяват тези ценности и вярвания.
 • Разбиране на въздействието: Психологът помага на клиента да разбере как неговите ценности и вярвания влияят на неговите мисли, чувства и поведение. Това може да включва изследване на ситуации, в които клиентът е действал в съответствие или в противоречие с неговите ценности и вярвания, и обсъждане на емоционалните и практическите последици от тези действия.
 • Поставяне на цели: Психологът работи с клиента, за да постави реалистични и значими цели, които са в съответствие с неговите ценности и вярвания. Това може да включва разработване на план за действие за постигане на тези цели и идентифициране на потенциални пречки и ресурси.
 • Внедряване: Психологът подкрепя клиента в прилагането на промени в поведението, които са в съответствие с неговите ценности и вярвания. Това може да включва предоставяне на стратегии за справяне с предизвикателства, празнуване на напредъка и отправяне на предизвикателства, когато е необходимо.
 • Преглед и корекция: Психологът редовно преглежда напредъка на клиента спрямо неговите цели и прави корекции в плана, ако е необходимо. Това може да включва разглеждане на предизвикателствата, които възникват, празнуване на успеха и коригиране на целите, ако е необходимо.
 • Потвърждение и подкрепа: Психологът предоставя потвърждение и подкрепа на клиента, докато той изследва и прегръща своите ценности и вярвания. Това може да включва признаване на усилията на клиента, предоставяне на насърчение и отправяне на предизвикателства, когато е необходимо.

Като помага на клиента да разбере и прегърне своите ценности и вярвания, психологът може да допринесе за по-автентичен, пълноценен и удовлетворяващ живот. Това може също така да доведе до подобрено психично здраве, по-добри взаимоотношения и по-ефективно вземане на решения, които са в съответствие с това, което е наистина важно за клиента.

 • Стъпка:  Минали преживявания:  Как миналите събития са оформили вашата личност и настоящите ви обстоятелства?

Миналите преживявания играят важна роля в оформянето на нашата личност и настоящите ни обстоятелства. Разбирането на тяхното влияние може да ни помогне да разберем кои сме днес и как можем да използваме уроците от миналото, за да оформяме бъдещето си.

Вашите минали преживявания могат да повлияят на вашата личност по различни начини, включително:

 • Формиране на вярвания и ценности: Миналият опит, както положителен, така и отрицателен, допринася за формирането на вашите основни вярвания и ценности. Тези вярвания и ценности ръководят вашите действия, решения и взаимоотношения, като в крайна сметка влияят на цялостната ви личност.
 • Развитие на умения и способности: Миналите преживявания също могат да оформят вашите умения и способности. Например, преодоляването на предизвикателство или справянето с трудна ситуация може да ви научи на устойчивост, решаване на проблеми или емпатия, които са ценни умения, които могат да повлияят на личността ви.
 • Влияние върху поведението и моделите: Миналите преживявания могат да доведат до формирането на поведенчески модели и навици. Ако сте имали повтарящи се положителни преживявания, свързани с определено поведение, вероятно е да продължите да го правите. От друга страна, негативните преживявания могат да доведат до избягващо поведение или страхове, които могат да повлияят на личността ви.
 • Въздействие върху емоциите и психичното здраве: Миналите травматични или стресови преживявания могат да повлияят на вашето емоционално благополучие и психично здраве. Тези преживявания могат да доведат до развитието на тревожни разстройства, депресия или посттравматично стресово разстройство (ПТСР), които могат да оформят вашата личност и ежедневно функциониране.
 • Разбирането на това как вашите минали преживявания са оформили вашата личност е решаваща стъпка към личностното израстване и трансформация. Като признаете влиянието на вашето минало, можете да започнете да работите върху всякакви негативни модели или вярвания, които може да задържат промяната, и да се съсредоточите върху култивирането на положителни качества и умения, които ще ви помогнат да израснете и да процъфтявате.
 • Стъпка:  Връзки и комуникация: Как взаимодействате с другите и какви стратегии използвате, за да изградите здрави, пълноценни отношения?
 • Идентифициране на проблемни области: Психологът може да работи с клиента, за да идентифицира всякакви проблемни области в неговите междуличностни отношения, като хронични конфликти, трудности при свързването с другите или страх от интимност.
 • Изследване на емоционалната интелигентност: Психологът може да оцени емоционалната интелигентност на клиента и да предложи стратегии за подобряване на неговата способност да разбира, използва и управлява собствените си емоции и емоциите на другите.
 • Разработване на комуникационни умения: Психологът може да помогне на клиента да развие ефективни комуникационни умения, като активно слушане, изразяване на себе си по ясен и кратък начин и утвърждаване на собствените нужди, като същевременно зачита нуждите на другите.
 • Стратегии за разрешаване на конфликти: Психологът може да научи клиента на конструктивни стратегии за разрешаване на конфликти, като активно слушане, валидиране на чувствата на другия човек, търсене на решение, което е от полза и за двете страни, и избягване на отбранителна позиция.
 • Изграждане на емпатия: Психологът може да помогне на клиента да развие емпатия, като насърчава разбирането и споделянето на чувствата на другите. Това може да включва ролеви упражнения, разказване на истории и дискусии за опита на клиента в отношенията.
 • Подсилване на здравословните граници: Психологът може да работи с клиента, за да определи и наложи здравословни граници във взаимоотношенията, като гарантира, че нуждите и благосъстоянието на клиента са изпълнение.
 • Изграждане на доверие: Психологът може да помогне на клиента да изгради доверие в себе си и другите, като насърчава последователността, надеждността и спазването на обещанията.

Чрез фокусиране върху тези аспекти, психологът може да помогне на клиента да подобри своите междуличностни умения, да разбере по-добре своите взаимоотношения и да развие стратегии за по-ефективно взаимодействие с другите. Това не само ще обогати личния живот на клиента, но и ще допринесе за цялостното му благосъстояние и щастие.

 • Стъпка:  Стрес и управление на времето: Как управлявате нивата на стрес и разпределяте времето си, за да постигнете баланс в живота си?
 • Идентифициране на източниците на стрес: Психологът работи с клиента, за да идентифицира основните източници на стрес в живота му, като работни задължения, семейни отговорности или лични проблеми. След като тези източници бъдат идентифицирани, те могат да бъдат адресирани по-ефективно.
 • Разбиране на индивидуалния отговор на стреса: Всеки човек реагира различно на стреса. Психологът може да помогне на клиента да разбере своя собствен отговор на стреса, като вземе предвид фактори като личностни черти, минали преживявания и текущи обстоятелства.
 • Стратегии за управление на стреса: Има множество ефективни стратегии за управление на стреса, включително техники за релаксация (като дълбоко дишане, прогресивна мускулна релаксация или медитация), физическа активност, здравословно хранене, достатъчно сън и търсене на подкрепа от приятели, семейство или професионалисти. Психологът може да научи клиента на тези стратегии и да му помогне да разработи план за управление на стреса.
 • Времеви мениджмънт: Ефективното разпределение на времето е от решаващо значение за намаляване на стреса и постигане на баланс в живота. Психологът може да работи с клиента, за да идентифицира целите му, да приоритизира задачите и да разработи график, който позволява постигането на тези цели, като същевременно оставя време за почивка и релаксация.
 • Поставяне на реалистични цели: Често стресът възниква, когато хората се опитват да направят твърде много за твърде кратко време. Психологът може да помогне на клиента да постави реалистични цели и да създаде план за постигането им, като гарантира, че задачите са управляеми и няма да причинят ненужен стрес.
 • Баланс между професионалния и личния живот: За много хора работата заема голяма част от деня им, което може да доведе до прегаряне и дисбаланс между професионалния и личния живот. Психологът може да помогне на клиента да намери здравословен баланс между работата и личния живот, като гарантира, че има достатъчно време за почивка, релаксация и свързване с любимите хора.
 • Управление на времето: Психологът може да научи клиента на техники за управление на времето, като блокиране на времето, списъци със задачи и поставяне на крайни срокове, за да увеличи производителността и да намали стреса.
 • Разрешаване на конфликти: Понякога стресът може да произтича от конфликти в отношенията или работната среда. Психологът може да помогне на клиента да разработи стратегии за разрешаване на конфликти, като активно слушане, валидиране на чувствата на другия човек, търсене на решение, което е от полза и за двете страни, и избягване на отбранителна позиция.

Чрез фокусиране върху тези аспекти, психологът може да помогне на клиента да управлява нивата на стрес и да разпредели времето си по-ефективно, което води до по-балансиран и пълноценен живот.

 • Стъпка: Емоционална интелигентност: Как разпознавате, обработвате и изразявате емоциите си ефективно?

Емоционалната интелигентност е способността да разпознавате, обработвате и изразявате емоциите си ефективно. Това включва разбиране на собствените емоции, разбиране на емоциите на другите и използване на тази информация, за да направлявате поведението и мислите си. Емоционалната интелигентност играе решаваща роля в междуличностните отношения, вземането на решения и цялостното психично здраве.

Има пет ключови компонента на емоционалната интелигентност:

 • Самосъзнание: Това включва разпознаване и разбиране на собствените емоции и разбиране как те влияят на мислите и поведението. Хората с висока степен на самосъзнание могат точно да идентифицират собствените си емоции и да разберат как те влияят на действията им.
 • Саморегулация: Това включва управление на собствените емоции и поведение по продуктивен начин. Хората със силна саморегулация могат да останат спокойни под натиск, да контролират импулсите си и да забавят отговора си, за да вземат по-добри решения.
 • Мотивация: Това включва способността да се мотивирате сами и да поддържате постоянство при постигането на целите. Хората с висока степен на мотивация са склонни да бъдат амбициозни, страстни и ангажирани в това, което правят.
 • Емпатия: Това включва разбиране и споделяне на чувствата на другите. Хората с висока степен на емпатия могат лесно да поставят себе си на мястото на другите и да реагират по подходящ начин.
 • Социални умения: Това включва ефективно използване на емоциите за изграждане и поддържане на добри взаимоотношения. Хората със силни социални умения могат да комуникират ефективно, да разрешават конфликти и да работят добре в група.
 • Стъпка: Техники за внимателност: Това е техника, известна като Mindfulness. Тя може да ви помогне да останете присъстващи и фокусирани, намалявайки стреса и подобрявайки емоционалната си регулация.

Внимателността е практика, която включва фокусиране на вниманието върху настоящия момент, без осъждане или анализ. Фокусът е върху непосредствения опит, включително мисли, чувства и телесни усещания.

Внимателността има своите корени в будизма, по-специално в концепцията за упекша, което означава „да гледаш право в нещата“. Въпреки това, концепцията за внимателност е възприета и адаптирана от различни дисциплини, включително психология, медицина и образование.

Някои ключови аспекти на внимателността включват:

Наблюдение: Внимателността включва наблюдение на мислите, чувствата и телесните усещания, без да се опитвате да ги промените или да им давате имена. Това наблюдение се извършва с открито и неосъждащо отношение.

Присъствие: Внимателността изисква да сте напълно присъстващи в настоящия момент, без да се разсейвате от миналото или да се притеснявате за бъдещето.

Неосъждащо отношение: Внимателността включва приемане на мислите и чувствата такива, каквито са, без осъждане или критика.

Концентрация: Внимателността може да включва фокусиране на вниманието върху конкретен обект, мисъл или дейност, като дишане, усещане за тялото или звук.

Откритост: Внимателността включва отвореност към опита, дори ако е болезнено или неудобно.

Изследванията показват, че практикуването на внимателност може да има множество ползи за психичното здраве, включително намаляване на стреса, подобряване на емоционалната регулация, подобряване на фокуса и концентрацията и насърчаване на чувството за благополучие и удовлетворение от живота. Може също така да подобри физическото здраве, като понижаване на кръвното налягане, подобряване на имунната функция и облекчаване на симптомите на някои медицински състояния, като сърдечни заболявания и диабет.

Получавате възможност за БЕЗПЛАТНО участие в:

 • груповите сесии по медитация (4 безплатни сесии)
 • груповите сесии по визуализация (4 безплатни сесии)

Получавате и следните безплатни процедури:

 • Звуколечение  (4 безплатни процедури)
 • Цветотерапия  (4 безплатни процедури)
 • Огледало на Козирев (4 безплатни процедури)

Получавате още и възможност да ползвате всички процедури, извън програмата с 10% отстъпка.

Ако изберете програмата за 9 месеца, ще имате възможност да се потопите в духовни практики на квантово ниво, които могат да ви помогнат да повишите трайно своята вибрация. Тази програма обикновено е предназначена за хора, които са сериозни в духовното си пътуване и искат да задълбочат разбирането си за енергийните полета, фините енергии и квантовите принципи. Ето някои ключови аспекти на тази програма:

Квантова физика: Ще научите основните принципи на квантовата физика, включително вълновата функция, суперпозицията и заплитането. Тези концепции ще ви помогнат да разберете по-добре природата на реалността и как енергията и материята са взаимосвързани.

Енергийни полета и аура: Ще научите за енергийните полета, които заобикалят всички живи същества, включително вашата собствена аура. Ще се запознаете с различните слоеве на аурата и как те съответстват на вашето физическо, емоционално, умствено и духовно състояние.

Медитация и визуализация: Програмата ще включва  медитация и визуализация, за да ви помогне да се свържете с висшия си Аз и да повишите вибрацията си. Тези практики могат да ви помогнат да освободите негативните мисли и емоции и да се настроите към положителна енергия.

Квантово лечение: Ще се потопите в принципите на квантовото лечение, което включва използване на фини енергии за изцеляване на тялото, ума и духа. Ще научите как да работите с квантовото поле, за да лекувате себе си и другите на по-дълбоко ниво.

Духовни пътувания и преживявания: Програмата може да включва духовни пътувания, като срещи с духовни водачи, преживявания извън тялото или посещения на свещени места. Тези преживявания могат да ви помогнат да задълбочите разбирането си за Вселената и вашето място в нея.

Лична трансформация: Чрез практикуване на тези духовни практики на квантово ниво, вие ще имате възможност да трансформирате живота си на по-дълбоко ниво. Ще се научите да освобождавате негативните модели и вярвания, да повишавате вибрацията си и да живеете в съответствие с истинската си същност.

Тази програма е предназначена за хора, които са отворени за изследване на нови идеи и са готови да посветят време и усилия на своето духовно пътуване. Като участвате в тази програма, ще имате възможност да развиете по-дълбоко разбиране на квантовите принципи и да повишите трайно своята вибрация, което в крайна сметка ще доведе до по-хармоничен и пълноценен живот.

По време на тези сесии ще преминете и през следните стъпки:

 • Стъпка: Лични ценности и вярвания: Какво е важно за вас в живота и как те влияят на вашите действия и решения?

Психологът помага на клиента да разбере и прегърне своите ценности и вярвания, като ги разглежда като основен аспект от неговото психично здраве и личностно развитие. Този процес включва следните стъпки:

 • Саморефлексия: Психологът насърчава клиента да размишлява върху своите ценности и вярвания, като задава отворени въпроси и предоставя безопасно пространство за изследване на тези теми. Това може да помогне на клиента да придобие по-ясно разбиране за това, което е наистина важно за него.
 • Идентифициране: Психологът работи с клиента, за да идентифицира неговите основни ценности и вярвания. Това може да включва обсъждане на минали преживявания, настоящи обстоятелства и бъдещи цели, които отразяват тези ценности и вярвания.
 • Разбиране на въздействието: Психологът помага на клиента да разбере как неговите ценности и вярвания влияят на неговите мисли, чувства и поведение. Това може да включва изследване на ситуации, в които клиентът е действал в съответствие или в противоречие с неговите ценности и вярвания, и обсъждане на емоционалните и практическите последици от тези действия.
 • Поставяне на цели: Психологът работи с клиента, за да постави реалистични и значими цели, които са в съответствие с неговите ценности и вярвания. Това може да включва разработване на план за действие за постигане на тези цели и идентифициране на потенциални пречки и ресурси.
 • Внедряване: Психологът подкрепя клиента в прилагането на промени в поведението, които са в съответствие с неговите ценности и вярвания. Това може да включва предоставяне на стратегии за справяне с предизвикателства, празнуване на напредъка и отправяне на предизвикателства, когато е необходимо.
 • Преглед и корекция: Психологът редовно преглежда напредъка на клиента спрямо неговите цели и прави корекции в плана, ако е необходимо. Това може да включва разглеждане на предизвикателствата, които възникват, празнуване на успеха и коригиране на целите, ако е необходимо.
 • Потвърждение и подкрепа: Психологът предоставя потвърждение и подкрепа на клиента, докато той изследва и прегръща своите ценности и вярвания. Това може да включва признаване на усилията на клиента, предоставяне на насърчение и отправяне на предизвикателства, когато е необходимо.

Като помага на клиента да разбере и прегърне своите ценности и вярвания, психологът може да допринесе за по-автентичен, пълноценен и удовлетворяващ живот. Това може също така да доведе до подобрено психично здраве, по-добри взаимоотношения и по-ефективно вземане на решения, които са в съответствие с това, което е наистина важно за клиента.

 • Стъпка:  Минали преживявания:  Как миналите събития са оформили вашата личност и настоящите ви обстоятелства?

Миналите преживявания играят важна роля в оформянето на нашата личност и настоящите ни обстоятелства. Разбирането на тяхното влияние може да ни помогне да разберем кои сме днес и как можем да използваме уроците от миналото, за да оформяме бъдещето си.

Вашите минали преживявания могат да повлияят на вашата личност по различни начини, включително:

 • Формиране на вярвания и ценности: Миналият опит, както положителен, така и отрицателен, допринася за формирането на вашите основни вярвания и ценности. Тези вярвания и ценности ръководят вашите действия, решения и взаимоотношения, като в крайна сметка влияят на цялостната ви личност.
 • Развитие на умения и способности: Миналите преживявания също могат да оформят вашите умения и способности. Например, преодоляването на предизвикателство или справянето с трудна ситуация може да ви научи на устойчивост, решаване на проблеми или емпатия, които са ценни умения, които могат да повлияят на личността ви.
 • Влияние върху поведението и моделите: Миналите преживявания могат да доведат до формирането на поведенчески модели и навици. Ако сте имали повтарящи се положителни преживявания, свързани с определено поведение, вероятно е да продължите да го правите. От друга страна, негативните преживявания могат да доведат до избягващо поведение или страхове, които могат да повлияят на личността ви.
 • Въздействие върху емоциите и психичното здраве: Миналите травматични или стресови преживявания могат да повлияят на вашето емоционално благополучие и психично здраве. Тези преживявания могат да доведат до развитието на тревожни разстройства, депресия или посттравматично стресово разстройство (ПТСР), които могат да оформят вашата личност и ежедневно функциониране.
 • Разбирането на това как вашите минали преживявания са оформили вашата личност е решаваща стъпка към личностното израстване и трансформация. Като признаете влиянието на вашето минало, можете да започнете да работите върху всякакви негативни модели или вярвания, които може да задържат промяната, и да се съсредоточите върху култивирането на положителни качества и умения, които ще ви помогнат да израснете и да процъфтявате.
 • Стъпка:  Връзки и комуникация: Как взаимодействате с другите и какви стратегии използвате, за да изградите здрави, пълноценни отношения?
 • Идентифициране на проблемни области: Психологът може да работи с клиента, за да идентифицира всякакви проблемни области в неговите междуличностни отношения, като хронични конфликти, трудности при свързването с другите или страх от интимност.
 • Изследване на емоционалната интелигентност: Психологът може да оцени емоционалната интелигентност на клиента и да предложи стратегии за подобряване на неговата способност да разбира, използва и управлява собствените си емоции и емоциите на другите.
 • Разработване на комуникационни умения: Психологът може да помогне на клиента да развие ефективни комуникационни умения, като активно слушане, изразяване на себе си по ясен и кратък начин и утвърждаване на собствените нужди, като същевременно зачита нуждите на другите.
 • Стратегии за разрешаване на конфликти: Психологът може да научи клиента на конструктивни стратегии за разрешаване на конфликти, като активно слушане, валидиране на чувствата на другия човек, търсене на решение, което е от полза и за двете страни, и избягване на отбранителна позиция.
 • Изграждане на емпатия: Психологът може да помогне на клиента да развие емпатия, като насърчава разбирането и споделянето на чувствата на другите. Това може да включва ролеви упражнения, разказване на истории и дискусии за опита на клиента в отношенията.
 • Подсилване на здравословните граници: Психологът може да работи с клиента, за да определи и наложи здравословни граници във взаимоотношенията, като гарантира, че нуждите и благосъстоянието на клиента са изпълнение.
 • Изграждане на доверие: Психологът може да помогне на клиента да изгради доверие в себе си и другите, като насърчава последователността, надеждността и спазването на обещанията.

Чрез фокусиране върху тези аспекти, психологът може да помогне на клиента да подобри своите междуличностни умения, да разбере по-добре своите взаимоотношения и да развие стратегии за по-ефективно взаимодействие с другите. Това не само ще обогати личния живот на клиента, но и ще допринесе за цялостното му благосъстояние и щастие.

 • Стъпка:  Стрес и управление на времето: Как управлявате нивата на стрес и разпределяте времето си, за да постигнете баланс в живота си?
 • Идентифициране на източниците на стрес: Психологът работи с клиента, за да идентифицира основните източници на стрес в живота му, като работни задължения, семейни отговорности или лични проблеми. След като тези източници бъдат идентифицирани, те могат да бъдат адресирани по-ефективно.
 • Разбиране на индивидуалния отговор на стреса: Всеки човек реагира различно на стреса. Психологът може да помогне на клиента да разбере своя собствен отговор на стреса, като вземе предвид фактори като личностни черти, минали преживявания и текущи обстоятелства.
 • Стратегии за управление на стреса: Има множество ефективни стратегии за управление на стреса, включително техники за релаксация (като дълбоко дишане, прогресивна мускулна релаксация или медитация), физическа активност, здравословно хранене, достатъчно сън и търсене на подкрепа от приятели, семейство или професионалисти. Психологът може да научи клиента на тези стратегии и да му помогне да разработи план за управление на стреса.
 • Времеви мениджмънт: Ефективното разпределение на времето е от решаващо значение за намаляване на стреса и постигане на баланс в живота. Психологът може да работи с клиента, за да идентифицира целите му, да приоритизира задачите и да разработи график, който позволява постигането на тези цели, като същевременно оставя време за почивка и релаксация.
 • Поставяне на реалистични цели: Често стресът възниква, когато хората се опитват да направят твърде много за твърде кратко време. Психологът може да помогне на клиента да постави реалистични цели и да създаде план за постигането им, като гарантира, че задачите са управляеми и няма да причинят ненужен стрес.
 • Баланс между професионалния и личния живот: За много хора работата заема голяма част от деня им, което може да доведе до прегаряне и дисбаланс между професионалния и личния живот. Психологът може да помогне на клиента да намери здравословен баланс между работата и личния живот, като гарантира, че има достатъчно време за почивка, релаксация и свързване с любимите хора.
 • Управление на времето: Психологът може да научи клиента на техники за управление на времето, като блокиране на времето, списъци със задачи и поставяне на крайни срокове, за да увеличи производителността и да намали стреса.
 • Разрешаване на конфликти: Понякога стресът може да произтича от конфликти в отношенията или работната среда. Психологът може да помогне на клиента да разработи стратегии за разрешаване на конфликти, като активно слушане, валидиране на чувствата на другия човек, търсене на решение, което е от полза и за двете страни, и избягване на отбранителна позиция.

Чрез фокусиране върху тези аспекти, психологът може да помогне на клиента да управлява нивата на стрес и да разпредели времето си по-ефективно, което води до по-балансиран и пълноценен живот.

 • Стъпка: Емоционална интелигентност: Как разпознавате, обработвате и изразявате емоциите си ефективно?

Емоционалната интелигентност е способността да разпознавате, обработвате и изразявате емоциите си ефективно. Това включва разбиране на собствените емоции, разбиране на емоциите на другите и използване на тази информация, за да направлявате поведението и мислите си. Емоционалната интелигентност играе решаваща роля в междуличностните отношения, вземането на решения и цялостното психично здраве.

Има пет ключови компонента на емоционалната интелигентност:

 • Самосъзнание: Това включва разпознаване и разбиране на собствените емоции и разбиране как те влияят на мислите и поведението. Хората с висока степен на самосъзнание могат точно да идентифицират собствените си емоции и да разберат как те влияят на действията им.
 • Саморегулация: Това включва управление на собствените емоции и поведение по продуктивен начин. Хората със силна саморегулация могат да останат спокойни под натиск, да контролират импулсите си и да забавят отговора си, за да вземат по-добри решения.
 • Мотивация: Това включва способността да се мотивирате сами и да поддържате постоянство при постигането на целите. Хората с висока степен на мотивация са склонни да бъдат амбициозни, страстни и ангажирани в това, което правят.
 • Емпатия: Това включва разбиране и споделяне на чувствата на другите. Хората с висока степен на емпатия могат лесно да поставят себе си на мястото на другите и да реагират по подходящ начин.
 • Социални умения: Това включва ефективно използване на емоциите за изграждане и поддържане на добри взаимоотношения. Хората със силни социални умения могат да комуникират ефективно, да разрешават конфликти и да работят добре в група.
 • Стъпка: Техники за внимателност: Това е техника, известна като Mindfulness. Тя може да ви помогне да останете присъстващи и фокусирани, намалявайки стреса и подобрявайки емоционалната си регулация.

Внимателността е практика, която включва фокусиране на вниманието върху настоящия момент, без осъждане или анализ. Фокусът е върху непосредствения опит, включително мисли, чувства и телесни усещания.

Внимателността има своите корени в будизма, по-специално в концепцията за упекша, което означава „да гледаш право в нещата“. Въпреки това, концепцията за внимателност е възприета и адаптирана от различни дисциплини, включително психология, медицина и образование.

Някои ключови аспекти на внимателността включват:

Наблюдение: Внимателността включва наблюдение на мислите, чувствата и телесните усещания, без да се опитвате да ги промените или да им давате имена. Това наблюдение се извършва с открито и неосъждащо отношение.

Присъствие: Внимателността изисква да сте напълно присъстващи в настоящия момент, без да се разсейвате от миналото или да се притеснявате за бъдещето.

Неосъждащо отношение: Внимателността включва приемане на мислите и чувствата такива, каквито са, без осъждане или критика.

Концентрация: Внимателността може да включва фокусиране на вниманието върху конкретен обект, мисъл или дейност, като дишане, усещане за тялото или звук.

Откритост: Внимателността включва отвореност към опита, дори ако е болезнено или неудобно.

Изследванията показват, че практикуването на внимателност може да има множество ползи за психичното здраве, включително намаляване на стреса, подобряване на емоционалната регулация, подобряване на фокуса и концентрацията и насърчаване на чувството за благополучие и удовлетворение от живота. Може също така да подобри физическото здраве, като понижаване на кръвното налягане, подобряване на имунната функция и облекчаване на симптомите на някои медицински състояния, като сърдечни заболявания и диабет.

 • Стъпка- Техники за самообслужване: Дайте приоритет на грижата за себе си, като се уверите, че вашите физически, емоционални и психически нужди са посрещнати, за да поддържате цялостното си благополучие.

Самообслужването е от съществено значение за поддържане на цялостното благополучие, тъй като помага за предотвратяване на прегаряне, насърчава психичното здраве и подобрява качеството на живот. Ето някои техники за самообслужване и примери за това как могат да бъдат включени в ежедневието:

Редовни упражнения: Участието в редовна физическа активност може да помогне за подобряване на настроението, намаляване на стреса и повишаване на енергийните нива. Примерите включват ходене, джогинг, плуване, колоездене или участие в групов спорт или клас по фитнес.

Балансирана диета: Храненето на балансирана диета, която включва плодове, зеленчуци, постни протеини и пълнозърнести храни, може да помогне за поддържане на здравословно тегло, повишаване на енергийните нива и подобряване на цялостното здраве. Примерите включват приготвяне на домашна храна, планиране на хранения предварително и избягване на преработени храни и сладкиши.

Адекватна почивка: Получаването на достатъчно качествен сън е от решаващо значение за физическото и психическото здраве. Примерите включват установяване на последователен график за сън, създаване на релаксираща рутина преди лягане и осигуряване на удобна среда за сън.

Техники за релаксация: Включването на техники за релаксация, като медитация, дълбоко дишане или прогресивна мускулна релаксация, може да помогне за намаляване на стреса и насърчаване на релаксацията. Примерите включват отделяне на време всеки ден за практикуване на медитация или използване на приложение за насочване на медитация.

Социални връзки: Поддържането на силни социални връзки може да помогне за намаляване на стреса, да насърчи чувството за принадлежност и да подобри психичното здраве. Примерите включват прекарване на качествено време с близки, присъединяване към клуб или група по интереси или обаждане или писане на съобщения на приятели и членове на семейството.

Хобита и интереси: Участието в хобита или интереси, които носят радост и релаксация, може да помогне за намаляване на стреса и подобряване на цялостното благосъстояние. Примерите включват четене, рисуване, свирене на музикален инструмент, градинарство или участие в артистично занимание.

Лично време: Отделянето на време за лични интереси и занимания може да помогне за намаляване на стреса, да насърчи релаксацията и да подобри общото благосъстояние. Примерите включват прекарване на време в мълчание, разходка сред природата или участие в саморефлексивна дейност, като водене на дневник.

Грижа за психичното здраве: Редовното посещение при специалист по психично здраве, участието в терапия или използването на стратегии за самопомощ за управление на психичното здраве може да помогне за подобряване на цялостното благосъстояние. Примерите включват когнитивно-поведенческа терапия, диалектическа поведенческа терапия или участие в група за подкрепа.

Чрез включването на тези техники за самообслужване в ежедневието, хората могат да се грижат по-добре за физическото, емоционалното и психическото си здраве, което води до подобрено цялостно благосъстояние и качество на живот.

 • Стъпка- Поставяне на цели: Научете как да си поставяте SMART (конкретни, измерими, постижими, подходящи и ограничени във времето) цели, за да постигнете личен растеж и удовлетворение.

Идентифициране на SMART цели: Изясняване на целта, определяне на измерими резултати, гарантиране, че целта е постижима, привеждане на целта в съответствие с ценностите и интересите на клиента и поставяне на краен срок.

Разбивка на целите: Разбиване на големите цели на по-малки, управляеми задачи или етапи. Това може да направи целите да изглеждат по-малко заплашителни и по-лесни за постигане.

Планиране на действие: Разработване план за действие за постигане на целите. Това може да включва идентифициране на необходимите ресурси, поставяне на крайни срокове за задачите и определяне на потенциални пречки и стратегии за преодоляването им.

Поставяне на краен срок: Поставяне на краен срок за всяка цел. Това дава на целите усещане за неотложност и помага  да останете мотивиран.

Мониторинг и преглед: Редовно преглеждане на напредъка на клиента към целите му и  корекции при нужда в плановете за действие. Това може да включва празнуване на постиженията, справяне с предизвикателствата и коригиране на целите, ако е необходимо.

Потвърждение и подкрепа: Потвърждение и подкрепа за постигане на целите. Това може да включва признаване на усилията, предоставяне на насърчение и отправяне на предизвикателства, когато е необходимо.

Това води до подобрено психично здраве, по-добри взаимоотношения и по-ефективно вземане на решения, които са в съответствие с това, което е наистина важно за вас.

 • СтъпкаСаморефлексия: Редовното отделяне на време за размисъл върху вашите мисли, чувства и поведение може да ви помогне да идентифицирате модели, които може да са ограничаващи или вредни.

Саморефлексията е процес на наблюдение, размисъл и разбиране на вашите собствени мисли, чувства и поведение. Това е мощен инструмент за личностно израстване, тъй като ви позволява да придобиете по-дълбоко разбиране на себе си и да направите информирани решения за това как искате да живеете живота си.

Ето повече информация за саморефлексията и нейните предимства:

Повишено самосъзнание: Саморефлексията може да ви помогне да осъзнаете вашите мисли, чувства и поведение по-ясно. Това може да доведе до по-добро разбиране на вашите силни и слаби страни, както и на начините, по които вашите действия влияят на другите и на собствения ви живот.

Идентифициране на модели: Като наблюдавате редовно мислите, чувствата и поведението си, можете да идентифицирате модели, които може да са ограничаващи или вредни. Например, може да откриете, че постоянно отлагате задачи поради страх от провал или че попадате в едни и същи нездравословни взаимоотношения отново и отново поради ниско самочувствие.

Подобрен емоционален контрол: Саморефлексията може да ви помогне да разпознаете и управлявате по-добре емоциите си. Като разберете какво предизвиква определени чувства и как те влияят на поведението ви, можете да разработите стратегии за по-ефективно справяне с емоциите си.

Подобрено вземане на решения: Чрез по-доброто разбиране на вашите ценности, желания и ограничения, можете да вземате по-информирани решения, които са в съответствие с това, което е наистина важно за вас. Това може да доведе до по-голямо удовлетворение и чувство за цел.

Насърчаване на растежа и промяната: Саморефлексията може да ви помогне да идентифицирате области от живота си, които се нуждаят от внимание или промяна. Като признаете своите недостатъци и силни страни, можете да работите за подобряване на тези области и да постигнете личните си цели.

Подобрени взаимоотношения: Като разберете по-добре собствените си нужди, желания и поведение, можете да общувате по-ефективно с другите и да изграждате по-здрави, по-пълноценни взаимоотношения.

Намаляване на стреса: Саморефлексията може да ви помогне да разпознаете и управлявате по-добре стреса. Като разберете какво предизвиква стрес и как се отразява на тялото и ума ви, можете да разработите стратегии за справяне, които работят за вас.

Не забравяйте, че целта на саморефлексията не е непременно да променяте всичко, а по-скоро да придобиете по-дълбоко разбиране на себе си и да вземете информирани решения за това как искате да живеете живота си.

Процедури за квантово лечение

От квантова гледна точка звуколечението може да се разглежда като инструмент за лечение и хармонизиране на енергийните полета в тялото, което от своя страна влияе върху физическото, емоционалното и психическо благополучие.

Когато използваме звукови честоти по време на звуково лечение, ние взаимодействаме с основните вибрации на Вселената на квантово ниво. Всяка нота или комбинация от ноти резонира с определена честота, създавайки вибрационен модел, който може да помогне за изчистване и балансиране на енергийните центрове. Квантовата наука е доказала, че сме био- енерго информационни същности и влиянието на свелина и звук от определени лечебни честоти подпомагат лечението на всички нива. Звуколечението е доказан метод за хармонизиране на тялото и психиката в по високи вибрации където болестите не съществуват.

Квантовата физика предполага, че всичко във Вселената е взаимосвързано и информацията може да се предава мигновено, дори на големи разстояния. Когато произвеждаме звукови честоти по време на звуково лечение, ние изпращаме информация и енергия в тялото, които могат да повлияят на нашето енергийно поле. Този процес може да помогне за пренастройване на енергийните центрове, насърчавайки изцелението и благосъстоянието.

Освен това квантовата механика включва концепцията за суперпозиция, която предполага, че частиците могат да съществуват на множество места едновременно до момента, в който бъдат наблюдавани. В контекста на звуколечението можем да разгледаме тази концепция като въздействие върху множество аспекти на нашето същество едновременно, тъй като различните звукови честоти могат да резонират с различни аспекти на нашето същество.

Звуколечението може да бъде използвано за подобряване на медитативните практики и духовното развитие. Звуковите вибрации могат да помогнат на практикуващия да постигне по-дълбоко състояние на релаксация и концентрация, като същевременно разширяват съзнанието и ускоряват процесите на духовно пробуждане

В институт по квантова психология „Енигма“ използваме лечение с честоти на др. Райф, матрици на академик Гаряев и други звукови лечебни звукови честоти.

В заключение, звуколечението може да се разглежда като средство за лечение и хармонизиране на енергийните полета в тялото на квантово ниво. Използвайки специфични звукови честоти, можем да повлияем на нашето енергийно поле, насърчавайки изцелението и благосъстоянието.

Цветотерапията, известна още като хромотерапия, е практика за използване на цветовете за лечение или подобряване на различни физически и емоционални състояния. От гледна точка на квантовата наука, цветовете могат да се разглеждат като вибрационни енергийни модели, които влияят на нашето тяло и съзнание на фундаментално ниво.

Квантовата физика има солидни научни доказателства, че всичко във Вселената е съставено от енергия и материя и че тези компоненти са взаимосвързани, като си влияят едно на друго. Цветовете са форма на електромагнитно излъчване, което означава, че носят специфични вибрационни честоти. Когато тези енергии влязат в контакт с нашето тяло, те могат да повлияят на нашите клетки, органи и системи, както и на нашето емоционално и психическо състояние.

Всеки цвят има уникална вибрационна честота и енергия. Например червената светлина има по-дълга дължина на вълната и по-ниска честота, докато виолетовата светлина има по-къса дължина на вълната и по-висока честота. Тези разлики във вибрационната енергия могат да повлияят на нашето тяло и съзнание по различни начини.

Като пример в терапията, червената светлина може да стимулира и да повиши кръвното налягане, докато синята светлина може да успокои и да понижи сърдечната честота. Жълтата светлина може да стимулира умствената активност и креативността, докато зелената светлина може да има успокояващ и балансиращ ефект. Енергийните вълни на цветовете имат способността да възстановяват органи, да лекуват и да хармонизират на квантово ниво, ако се прилагат по правилен начин.

Вече по научен път, чрез Кирлиановата фотография можем да видим от квантова гледна точка как цветовете влияят на нашето тяло и съзнание, като си взаимодействат с енергийните полета в клетките и органите, както и с нашите чакри – енергийните центрове в нашето тяло, които регулират различни аспекти на нашето здраве и благополучие. Чрез излагане на специфични цветове или използване на цветна светлина, можем потенциално да повлияем на тези енергийни полета и да насърчим изцелението и благосъстоянието.

В заключение, цветотерапията може да се разглежда като средство за използване на уникалните вибрационни енергии на цветовете за въздействие върху нашето енергийно поле и насърчаване на изцелението и благосъстоянието. Чрез разбирането на квантовата природа на цветовете и тяхното взаимодействие с нашето тяло и съзнание, можем да използваме тази древна практика по по-информиран и ефективен начин.

Медитацията е практика, която включва фокусиране на ума върху определен обект, мисъл или дейност, за да се постигне умствено осъзнаване, емоционална стабилност и духовно израстване. Може да се практикува в различни форми и традиции, включително будизъм, индуизъм, джайнизъм и съвременни форми като трансцендентална медитация, медитация на вниманието и квантова медитация.

По време на медитация човек се стреми да постигне състояние на спокоен ум, освободен от разсейващи мисли и емоции. Това може да се постигне чрез фокусиране върху дъха, повтаряне на мантра, визуализация или просто наблюдение на мислите и усещанията, без да се привързвате към тях.

Медитацията предлага множество предимства за физическото, емоционалното и психическото благополучие. Някои от тези ползи включват:

 • Намаляване на стреса и безпокойството: Чрез насърчаване на релаксацията и фокусирането върху настоящия момент, медитацията може да помогне за намаляване на нивата на стрес и тревожност.
 • Подобряване на концентрацията и паметта: Редовната медитация може да подобри способността на човек да се концентрира и запомня информация.
 • Управление на болката: Изследванията показват, че медитацията може да помогне за управление на хроничната болка и да намали симптомите на заболявания като рак, сърдечни заболявания и Паркинсон.
 • Подобрено самосъзнание: Чрез насърчаване на осъзнаването на мислите, емоциите и телесните усещания, медитацията може да подобри самосъзнанието и да помогне на хората да разберат по-добре реакциите си към различни ситуации.
 • Подобрено качество на съня: Редовната медитация може да подобри качеството на съня и да помогне на хората да заспиват по-лесно.
 • По-ниски нива на възпаление: Изследванията показват, че медитацията може да намали нивата на възпаление в тялото, което е свързано с различни здравословни проблеми, включително сърдечни заболявания и диабет.
 • Подобрена имунна функция: Някои проучвания показват, че медитацията може да укрепи имунната система и да помогне на тялото да се бори с инфекциите.
 • По-добро емоционално благополучие: Чрез насърчаване на емоционалната регулация и самосъзнанието, медитацията може да помогне на хората да управляват по-добре емоциите си и да намалят симптоми на депресия и други психични разстройства.
 • Повишено чувство за връзка и състрадание: Медитацията може да насърчи чувството за връзка с другите и да увеличи състраданието и доброжелателността.
 • Духовно израстване: За тези, които практикуват медитация като духовна практика, тя може да осигури път към себеоткриване, мъдрост и просветление.

Тези са само някои от възможностите, които медитацията предоставя. Практиката на медитация може да бъде адаптирана и персонализирана според нуждите и целите на всеки един човек. Важно е да се намери подходящата форма на медитация, която да подкрепя индивидуалните нужди и да се практикува редовно, за да се постигнат максималните ползи

В заключение, медитацията е мощна практика, която предлага многобройни ползи за физическото, емоционалното и психическото благополучие. Може да се практикува от всеки, независимо от възрастта, религиозните вярвания или нивото на опит.

Мисията на нас, специалистите от Институт по квантова психология „Енигма“, е да се стремим да предоставим на нашите клиенти възможността да видят света си по нов начин. Да видят себе си по нов начин.

Руският физик Николай Козирев дълго време търси и впоследствие открива един начин да свърже човек с нефизическото поле, за да достигне до отговори за себе си, до които никой освен него не може да се докосне. Това е полето, с което е работил и Карл Юнг и е написал десетки научни трудове за несъзнаваното и „необяснимото“.

Благодарение на технологията на академик Козирев, вече всеки може да се опита да се докосне до това поле и да даде отговорите сам на себе. Тя се нарича „Огледало на Козирев“.

Институт по квантова психология „Енигма“ вече разполага с „Огледало на Козирев“ в град Бургас!

Огледалото на Козирев е устройство, изобретено през 60-те години на миналия век. Това е вдлъбнато огледало, което се използва за отразяване и фокусиране на космическа енергия. Смята се, че има редица предимства, включително психологически.

Технологията на академик Козирев ще бъде подходяща за допълване или продължение на работата с хора, които са ориентирани в своето личностно и духовно израстване. Много често след терапевтична дейност, те продължават по дългия път в разгръщане на многопластовия Аз. Често имат нужда от отговори или подкрепа в това приключение.

Една психологическа полза от използването на огледалото на Козирев, която споделят преживелите, е че помага за релаксация и намаляване на стреса. Твърдят, че огледалото отразява и фокусира космическата енергия, което може да има успокояващ ефект върху ума и тялото. Това може да доведе до намаляване на чувството на тревожност и напрежение и увеличаване на чувството за благополучие.

Друга психологическа полза от използването на огледалото на Козирев е, че се смята, че помага при медитация и духовно израстване. Като фокусира космическата енергия върху определена точка, огледалото може да помогне на хората да навлязат по-лесно в медитативно състояние. Това може да доведе до по-дълбоко разбиране на себе си и Вселената, а също така може да помогне за личностно израстване и самосъзнание.

Освен това някои хора съобщават, че използването на огледалото на Козирев подобрява способността им да се свързват с природата. Чрез фокусиране на космическата енергия върху огледалото, индивидът може да се почувства по-свързан с естествения свят около себе си и тази връзка може да помогне за насърчаване на чувството за мир и хармония в себе си.

В него може да бъдете напътствани, лекувани, просветлени по въпросите, от които имате нужда. Преживяването е духовно и индивидуално. Дори и да не можете от първия път да осъзнаете какво се случва с вас, във всички случаи ще бъде приятно и зареждащо и след време ще осъзнаете че вече имате нужните ви отговори или проблемите са се решили с мъдрост . След използване на огледалото, съзнанието ви ще бъде по разширено, по възприемчиво и самите вие ще виждате света по нов начин.

Употребата на „Огледалото на Козирев“ е напълно безопасна.

психолог-бургас-инсайт

Групово консултиране и терапия

– Курсове и тренинги за деца и възрастни
– Тиймбилдинг и фирмено консултиране
– Групи за себепознание и личностно развитие)

Групови терапии и квантови медитации

Работа в група при квантова психотерапия е терапевтичен подход, който включва няколко души, които се събират, за да изследват колективното си несъзнавано и да работят върху личните си осъзнавания в безопасна, подкрепяща среда. Тази мощна форма на терапия черпи от принципите на квантовата физика за да насърчи дълбока лична трансформация.

В групова квантова психотерапия участниците са насърчавани да навлязат в подсъзнателния си ум и да изследват преживявания, емоции и мисли. Този процес помага на хората да осъзнаят взаимосвързаността на своята вътрешна вселена с околната среда и да разберат как техните действия и емоции влияят на всичко заобикалящо ги. Участниците се учат да осъзнават и приемат своята автентична същност, като същевременно развиват съпричастност и разбиране към преживяванията на другите.

Сесиите за групова квантова психотерапия обикновено се провеждат в кръг, създавайки усещане за равенство и взаимна подкрепа сред участниците. Терапевтът ръководи групата през различни упражнения и дейности, предназначени да стимулират интроспекция, емоционално изразяване и изграждане на взаимоотношения.

Тези дейности могат да включват:

Споделяне и утвърждаване: Всеки участник при желание може да споделя своите цели, страхове и победи с групата, като получава потвърждение и подкрепа от останалите членове.

Медитация и ръководени визуализации: Участниците се водят през медитативни упражнения, които им помагат да навлязат в подсъзнателния си ум и да придобият представа за личното си и колективно несъзнавано.

Ролеви игри и симулации: Участниците участват в ролеви игри или симулации, които представят сценарии от реалния живот, позволявайки им да практикуват нови начини на мислене и поведение в безопасна среда.

Активни/ динамични медитации: Участниците изпълняват активни медитации, като танцови движения или рисуване, за да изразят своите емоции и мисли по творчески начин. Динамичните медитации позволяват свързване с ума и тялото, изчистване на неосъзната тревожност, осъзнаване и по- пълноценно свързване с другите.

Групова дискусия: Участниците обсъждат своите прозрения, предизвикателства и успехи с групата, насърчавайки чувството за общност и взаимно обучение.

Чрез тези дейности участниците в груповата квантова психотерапия започват да осъзнават взаимосвързаността на своите мисли, емоции и преживявания. Те научават, че техните действия и емоции оказват дълбоко влияние върху света около тях и че притежават силата да създават положителна промяна в живота си и в живота на другите.

Груповата квантова психотерапия предлага уникална възможност за личностно израстване и трансформация, като помага на хората да преодолеят личните си борби и да култивират по-дълбоко чувство за връзка и съпричастност с другите. Като работят заедно в рамките на защитена, подкрепяща среда, участниците могат да придобият ценни прозрения за собствения си живот и да развият умения и стратегии за справяне, които могат да бъдат приложени към различни аспекти на ежедневието им.

 

Психологически групови психотерапии и игри:

semejni-konstelaczii-2

Семейните констелации  по  Берт Хелингер е  метод на краткосрочна групова психотерапия. Основател на метода е Берт Хелингер, немски психотерапевт и философ.
Преди него са психодрамата на Морено, семейната скулптура на В.Сатир и хипнотерапията на М.Ериксън.
В момента методът е получил развитие в световната научна общност, но споровете за правото му на съществуване продължават и до днес.
Едни казват, това е езотерика- други смятат, че е наука?
За човекът търсещ помощ е все едно дали е едното или другото, ако това му носи един пълноценен живот изпълнен с уважение към родители,  предци, щастие и успехи!
Концепцията за единното информационно поле, обектите в което са взаимосвързани, без значение от разстояние и време – това е ключът към разбирането на метода на семейните констелации.
Теорията на относителността на Айнщайн, фундаменталните открития в областта на квантовата физика са ярки примери за факта, че не всичко, което има място в нашия свят, има ясно научно обяснение.
Айнщайн се опитва  да докаже единната  теория за универсалното поле, но не успява.
Теорията на морфогенетичните полета на Рупърт Шелдрейк – още един опит за обяснение на необясними явления. Според тази теория светът е пронизан от общи формиращи полета, които записват опита на целия колективен разум, както нашия, така и този на нашите предци, същото важи и за другите одушевени същества – животните.
В същото време обменът на информация между мозъка и мозъка на човек или животно се извършва непрекъснато.
И за тази теория има вярващи и невярващи!
Един пример, демонстриращ  теорията за морфогенетичните полета  е поведението  на синигерите в Англия, където те се научават да пият  мляко от бутилки със затворени капачки. Птиците бавно и постепенно се научили на  това в началото на миналия век, когато млекопроизводителите го оставяли  в бутилки точно на прага на купувача.
По време на Втората световна война обаче, поради недостигът на продоволствия, никой не се решава да оставя мляко без надзор и така осем години. През това време  са се сменили поколения синигери.
Птиците обаче мигновено си «спомнили» навика си, и то всички и навсякъде, веднага щом млякото отново започнало  да се поставя на прага на домовете на купувачите.
Интересно нали? Как са си предали това умение  синигерите през поколенията?

 

Метод на семейните констелации – това е работещ метод, чиято ефективност е доказана от практиката на много от последователите  на Хелингер, но може би все още не е обяснен с точни формули.
Когато науката се доближи до границата на възможностите си, явленията се определят като мистиката и езотериката, понякога – за кратко, а често – за много дълго време.

В основата на метода са:

1. Правото да принадлежиш- всеки роден в рода ни има място в него
Колкото и странно да звучи всеки наш избор, поведение, характера ни дори, пътят по които вървим в живота си се определят от нашия род.
Много неща се предават от предците ни- не толкова по ген, а по модели на поведение, лоялности, заплитания…
Много често има повторения в рода, много често имаме същите поведения, преживявания в нашия живот като предците.
Даже Хелингер казва, че 90% живеем не наш живот а на предците.
Нашата задача е да открием как сме свързани с нашите родители и предци,  да осветлим всичко това и да го осъзнаем , да го приемем и с няколко ритуала да го оставим на предците.
Всеки има място в системата, но понякога има хора, които са забравени, умишлено не се говори за тях, изгонени, като да се срамуваме от тях.
Много често  хора от следващото поколение заемат тяхното място като повтарят тяхната съдба или част от нея.
Защото в системата както и в природата няма празно пространство. Всички се подчиняваме на природните закони, без значение осъзнаваме ли ги , приемаме ли ги или не!.
Дори и престъпника, убиеца си имат място в системата и не е нужно да ги отхвърляме и забравяме, защото те също принадлежат .
Не ние решаваме кой да принадлежи и кой не!
Родени ли са в рода ни- значи имат място, те принадлежат!
Може да си направите обзор на своя живота имало ли е моменти в които да чувствате, че сякаш не живеете своя си живота не вървите по своя път, но го правите- нещо ви тегли натам- е не се чудете, а изследвайте!
В повечето семейни системи си има свои правила. Това може -това не може, това е редно другото не, това е хубаво и ценно- другото не!
Какво става често, ако не ги изпълняваш?
Ставаш „ черна овца”, системата те отблъсква, не те приема, забравя те и не те споменава.
Ти си отлъчен от системата  освобождаваш място и следващите предци го заемат като повтарят част от съдбата ти, защото не е спазен закона- Всеки има право да принадлежи!

2. Правото да имаме своя съдба- смелостта, да изживеем живота си както искаме! Да поемем отговорност за своя живот и да не очакваме подкрепа и помощ от родителите, а след това от партньорите си!

3. Родителите дават- децата получават. Закона за баланса!
Живота е даване и получаване, като не говорим само за материални неща, а за време, енергия, пространство, идеи, мечти….
И тук природни закони са- родителите дават и децата получават за да дадат на своите деца.
Не раждаме деца, за да ни дават и да ни гледат на стари години!!!!
Ние сме избрали да сме родители- ние се грижим за тях, подаряваме им живота, те израстват и поемат своя път- не чакаме да ни върнат, защото ние сме получили от своите родители.
Живота е като река и тече само напред никога назад-според  Хелингер.
Родителите са ни дали само това, което са могли- нямаме претенции към тях и децата ни не са ни длъжни!
Не изискваме повече от родителите, не ги виним, не им търсим сметка- та ние сме малките те са големите!
Просто приемаме това, което са могли да ни дадат! Приемаме с любов, с любов не с претенция!
Нашата задача е да приемаме с любов и да дадем на нашите деца с любов! Та ние имаме само тези родители и защото са точно те са ни родители сме се родили ние, иначе нямаше да сме ние!

4. Йерархията се определя от хронологичния ред на раждане
Преимущество имат по-старите, висшестоящи са родителите и ние сме по-долу. Но понякога  нарушаваме този ред особено, ако сме по-образовани от тях, по-богати от тях…или когато те остареят и се грижим за тях.
Другото объркване идва при децата, когато ги поставим над нас или над партньора.

Пример: Ако при двойката има проблем и им е трудно да го решат, често поставят  детето си между тях или на мястото на партньора си. Някак си се опитват  да решат проблем  между големи чрез малкия.  Ако проблемите са чести- детето става възрастния в системата и се опитва да събере родителите, които са като деца и не могат сами да се разберат.
Детето е като медиатор. Много често единия родител го придърпва към себе си, като му се оплаква, настройва срещу другия родител, манипулира през болест и много други прийоми и техники, с които си служат големите.
Често единият родител /най-често мама/ влиза в ролята на жертва и детето освен да я успокоява като голям човек- няма друг избор.
То обича и прави всичко по-силите си, за да помогне и подкрепи родителите си.
Нали виждате динамиката- сами слагаме децата си на неправилното място и йерархичният ред се обърква.
Детето не трябва да спасява двойката, не трябва да се принуждава да взима страна- защото е в ущърб и на двойката и на съдбата на детето.
Много често това дете не строи своя живот, не следва своята съдба, а стои близо до родителите си, за да ги пази и сплотява.
Така се научава да дава повече на родителите си като време,  енергия, любов, материални придобивки, пространство и ощетява своя партньор и своите деца.
А природните закони са други- родителя дава детето получава.

5. Новата система има приоритет пред старата- новото семейство има преимущество пред старото. За да градим своя живот и съдба, трябва да се съсредоточим в новото си семейство. Не да изоставим старото, но новото да е с приоритет.

6. Мъжете и жените взаимно се допълват и са равни- женска и мъжка енергия

Основата на отношенията в една двойка е разликата между мъжа и жената. За да стане жена, жената има нужда от мъж.
Мъжете имат нужда от жени, за да станат мъже.
Следователно добрите отношения в двойката започват с признанието, че всеки приема това, което няма в замяна.
Мъжът получава като подарък от жената това, което мъжът не получава. Жената приема като подарък от мъж това, което не приема като жена.
Така че реализацията на любовта в нейния естествен, първичен смисъл се постига чрез взаимно признаване на нужда и желание, даване на другия на това, което той самият няма, и приемане на това, което ти нямаш.
Това е основата на двойствените отношения.

Този обмен се нарушава, когато единият от партньорите се държи така, сякаш не се нуждае от нищо: „Аз сама съм си в мъжката енергия и не си ми нужен! Мога сама!“
Подобна позиция разрушава отношенията в двойката, защото когато единият  носи своите нужди, а другият се преструва, че няма и не се нуждае от нищо, това е най-силната травма.
Партньорските отношения се формират благодарение на постоянния обмен „даване – вземане“.

Мъжът  дава, жената  взема, после жената добавя с любов към полученото още малко и връща обратно. Мъжът от своя страна също  добавя нещо отново – защото харесва жената – и връща.
Благодарение на обмена и малката компенсация се получава обмен на растежа- всеки получава малко повече, отколкото е дал.
Когато единият партньор е принуден да дава повече, а другия не връща с любов- отношенията се охлаждат.
Има само един начин: равновесието трябва да се възстанови. Като всеки осъзнае и признае:  «Ти си мой длъжник»  или «Аз съм твой длъжник». И всичко де се прави с любов.

Партньорските отношения предполагат баланс не само в доброто, но и в лошото. Като се опитваме да балансираме не само доброто, но и лошото.
Ако един от партньорите нарани другия, без значение по каква причина, вторият ще се опита да нарани първия.
А това трябва да се направи, иначе се нарушава балансът. Но той го наранява с любов, което означава, че го наранява малко по-малко, отколкото той наранява вас. След това отново е възможна добра размяна.
Това са малките тайни за успешни партньорски взаимоотношения.
В минуса връщаш малко по-малко, а в плюса връщаш малко повече!

Какво всъщност се случва на полето накратко?
Клиентът поставя представители за себе си и други членове на семейството според заявката! И гледа отстрани ситуацията си.
У някого може да е възникнал  въпросът – как представителя  може да повлияе на това, което се е случило в далечното (или дори не толкова) минало в нашият живот?
Методът на семейните констелации се основава на идеята:
Всеки човек е в състояние да почувства това, което друг човек чувства.
И не говорим за обикновена емпатия, а за временно влизане в роля  на прабаби и прабаби с други хора – заместители.
Тези хора, по време на процеса , започват да изпитват същите чувства, които изпитват главните герои.
Заместителите  казват определени фрази или извършват някакви действия под ръководството на водещия, в резултат на което конфликтът, довел до стартирането на негативната програма, се разрешава на ниво на универсалното информационно-енергийно поле и от този момент спира верижното предаване на негативни вярвания и програми.
Това става чрез полето на знанието и заместителите.
Те не познават семейството на клиента нито знаят историята на рода.
Мотивът да участваш като заместител може да бъде различен – от желанието да разбера, да усетя как работят констелациите, до задоволяване на потребността си да помогна на някого.
Разбира се, горното описание е доста кратко, непълно, неточно и прозаично, но процеса е труден за описване- той трябва да се преживее!

Без значение от мотивацията ви, преживяването си заслужава!
Този метод е за хора, които предпочитат резултат без дисекция и анализ на начина, по който идва този резултат! А финалът е да живеем пълноценен и щастлив живот в хармония и баланс!

semejni-konstelaczii-1

psihosomatika

Здравето на тялото ни зависи от качеството на емоциите и чувствата ни, от това как мислим и говорим.
Трансформационната игра „Психосоматика” позволява, да се разгледат от различни страни причините за възникване на симптомите ви.
След играта ще сте на ясно върху какво да поработите, за да се облекчат симптомите на болестта, да се предотвратят вторични прояви, често и излекуване.
Това е като разговор насаме с тялото.
В някой случаи за болестта на човек има и скрити изгоди.
Какво печелим от симптома си?
Може да си да си даваме време за почивка, позволява ви да се освободите от определени отговорности, разрешава ви да не разговаряте с неприятни хора, да не правите нещо, което не искате, позволява ви да не взимате определени решения, получавате внимание, грижа, любов от близките и т.н.
На последният етап от играта ще потърсим ресурси за справяне и ще си отговорите на въпроса-Защо да съм здрав?

Ако вие:
-разбирате, че вашата болест е проява на вашето психично и емоционално състояние
-осъзнавате ценността и важността на подсъзнателните процеси, които се случват във вашата психика
-сте готови да разберете подсъзнателните причини за своето заболяване и да ги промените с нови здравословни и екологични модели на своето мислене
-ще се потопите в чудесни практики, за да измените вашето отношение към симптома и тялото си
Тази игра е за вас!

Ето и пример:

Как трансформационната игра „Психосоматика” помага при хора с наднормено тегло

Какви могат да бъдат причините хора, които искат да свалят само 3-5кг, но това не им се получава вече дълго време
Какви могат да бъдат причините за натрупване на наднормено тегло над 10-20кг.

Какво ще получат участниците:

– помощ да се видят причините, довели до наднорменото тегло /разбират точно какви действия (или липса на такива) са довели до наднормено тегло/
– насоки как да се наслаждава и да си доставят удоволствие- не чрез храната, а по други начини;
– проследят как тяхното самочувствие, семейни традиции, хранителни навици са свързани с наднорменото тегло;
– идентифициране и разработване на вторичните ползи от наднорменото тегло;
– научават се как да общуват правилно със себе си
– намират, припомнят си, събуждат от сън за използване всичките си жизнени ресурси.
-придобиват нов поглед върху проблема
-получават разбирането, че диети, спорт и лекарства нямат продължителен ефект, ако не се работи на ниво емоции, чувства, жизнени нагласи и вътрешни настройки
– вижте какви ползи ги държат в проблемното състояние, което са получили, ако е достатъчно искрен със себе си и играта
– ще почувстват как храната помага да се предпазят от нежелани мисли, чувства, емоции, не като преживяват проблемни ситуации или ги решават, а като се хранят
-получават подкрепа, разбиране и помощ за съставяне на план за действие още в деня на играта
-мотивират се за продължителна промяна чрез подкрепа на водещ

Играта се провежда индивидуално и групово.
Водещ на трансформационни игри: Недялка Попова

Телефон за връзка: 0889787502

igra-srestha-sas-sebe-si

Това е среща със себе си в настоящето, с вашите емоции, включително скрити и непроявени.
Психологическата тренировъчна игра е лесна техника за потапяне дълбоко в себе си.
Процесът протича в комфортна атмосфера.
Ще имате възможност да се отървете от негативните мисли, спомени, обиди към вас или от вас към родители, близки, приятели.
В играта ще видите какво всъщност управлява живота ви, ще разберете как неизживените чувства ви карат да вземате едни и същи решения отново и отново, да извършвате едни и същи действия и сякаш „бягате в порочен кръг“.
С играта ще получите възможност да прекъснете този кръг, да излезете от него и да пренапишете сценария на живота си отново по нов начин.
Ще можете да изясните детските си травми и сценарии, да се освободите от обидите и да намерите неизчерпаем източник на енергия във вътрешния си свят.
Ключът към играта е възможността да промените събитията, които са привлечени в живота ви, като промените реакцията си към тях.
Играта се състои в три кръга:
Кръгът на нашия живот (нашите преживявания днес),
Кръг на детството (събития, емоции, сценарии и травми, заложени в нас от най-ранна възраст),
Трансформационен кръг (промяна и написване на нов сценарии за живота си)
Тренинг игра за трансформация „Среща със себе си”

Тя е като „малък живот”
Тя е като приключение в стар замък
Тя е като огледало, в което можеш да се огледаш и да видиш как си взаимодействаш със света около теб, с хората до теб…
Имаш ли смелост да тръгнеш по пътя на играта?
По пътя в играта преминаваш през обикновените си шаблони, модели, убеждения и емоционални реакции. Имаш възможност да се срещнеш със себе си, за да се опознаеш и да твориш нова реалност.
Играта помага да чуеш себе си, да прегледаш и пренапишеш по нов начин поведението , което извършваш по навик, да намериш ресурс за разрешаване на сложни ситуации.
Да разбереш в коя роля най-често влизаш в живота си и в отношенията си: на дете, на възрастен или на родител.
В играта имаш възможност да избереш най-успешната стратегия и ново поведение.
Тя ще те освободи от твоите илюзии и ще ти помогне да събереш цялата си енергия, за да създадеш щастлив живот!

Водещ: Психолог и водещ на психологически игри- Недялка Попова
Телефон за записване: 0889787502
Присъствено или онлайн
Индивидуален или групов вариант

психолог-бургас-инсайт

Групови терапии и квантови медитации

– Курсове и тренинги за деца и възрастни
– Медитации – класическа, динамична и квантова медитация
– Групи за себепознание и личностно развитие

психолог-бургас-инсайт

Хомеопатия и Бахова терапия

– Хомеопатия за деца и възрастни
– Терапия с цветните есенции на д-р Бах за деца и възрастни)

психолог-бургас-инсайт

Хомеопатия и Бахова терапия

– Хомеопатия за деца и възрастни
– Терапия с цветните есенции на д-р Бах за деца и възрастни)

Хомеопатия и Бахова терапия

Основният принцип, на който се подчинява хомеопатията е – „подобното се лекува от подобно”, което всъщност е постулат още от древни времена на Хипократ „Similia similibus curentur”. Практиката по хомеопатия убеждава да се гледа на тялото като на нещо повече от сбор от отделни части. За разлика от машината тялото се развива, функционира и се възстановява независимо и самостоятелно. В този смисъл всеки носи в себе си своя собствен лечител. Древните лекари са познавали тази природна сила на организма да контролира заболяването и са я нарекли: „Лечебна сила на природата”.

Цветните есенции на д-р Бах са хомеопатични лекарства, които нежно помагат на хората да се справят с техните емоционални състояния, модели на поведение и личностни черти. Използвани съвместно с работа с психолог, Баховата терапия подпомага процеса на движение напред. Те са прекрасен партньор в процеса на фокусиране, тъй като и двете помагат за развиване на способността да слушате вътрешния си глас и да живеете по-близо до истинската си същност.

В работата с хомеопат и Бахов терапевт в „Инсайт“, Вие ще успеете да комбинирате оздравителния процес на тялото и на психиката едновременно, което предполага щадящ и същевременно ефективен резултат в работата върху себе си.

Полезна информация и новини

Цени

Услуга Цена Времетраене
Психологично консултиране 80 лв 60 минути
Фамилно консултиране 90 лв 90 минути
Индивидуална психотерапия 80 лв 60 минути
Психотерапия при двойки 90 лв 90 минути
Психодиагностика и терапия при деца 70 лв 45 минути
Менторски програми

Безплатно програмата включва:
списък за всеки ден с техники за промяна или работа върху себе си;
процедури за звуколечение,
цветотерапия и практики за медитации

90 лв 60 минути
Участие в група 40 лв 120 минути
Пакетна услуги Цена
Индивидуална психотерапия за 4 сесии 288 лв. / 10% отстъпка
Индивидуслна психотерапия за 8 сесии 544 лв. / 15% отстъпка
Фамилна терапия за 4 сесии 324 лв
Процедура Цена Времетраене
Звуколепение 30 лв 30 минути
Цветотерапия 30 лв 30 минути
Огледало на Козирев 60 лв няма ограничение за престой в огледалото

Избери подходящ за теб специалист

Специалисти